17-12-2015

Akkoord over nieuwe Europese privacyregelgeving

Deel dit bericht

Deze week heeft de Europese Commissie met nationale parlementen en het Europees Parlement overeenstemming bereikt over een nieuwe Europese privacyregelgeving die voor alle 28 lidstaten zal gelden.

Met de regelgeving krijgen individuen het recht om hun data mee te nemen als ze naar een concurrent overstappen en ze mogen bedrijven vragen om te worden ‘vergeten’, waarna persoonlijke data permanent verwijderd dienen te worden. Bedrijven moeten het straks binnen 72 uur laten weten als persoonlijke gegevens als gevolg van een hack of datalek ‘op straat liggen’. Voor ontwikkeling van producten of diensten geldt voortaan het principe van ‘privacy by default’ als uitgangspunt.

In januari 2016 wordt de regelgeving naar verwachting formeel goedgekeurd. Daarna is er een periode van twee jaar waarin bedrijven hun diensten en producten kunnen aanpassen. Vanaf 2018 gaat de privacyregelgeving in. De regelgeving heeft vergaande gevolgen voor bedrijven die zich niet aan de privacyregels houden, er kunnen boetes van tot 4 procent van de jaaromzet opgelegd worden.

Lees hier de originele verklaring: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6321_en.htm

Meer informatie: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/index_en.htm

Partners