03-02-2016

Nederland ICT: blij met akkoord op hoofdlijnen over datatransfer EU - VS

Deel dit bericht

Onderhandelaars van de Europese Unie en de Verenigde Staten zijn tot een akkoord gekomen over de uitwisseling van data tussen Europa en de VS. Het akkoord biedt een alternatief voor het zogenaamde Safe Harbor-framework, dat in oktober vorig jaar door het Europees Hof ongeldig is verklaard.

Nederland ICT is blij met het akkoord: “Een goed alternatief voor Safe Harbor is essentieel voor het vertrouwen in data en de innovatiekracht van de Nederlandse digitale economie,” laat directeur Lotte de Bruijn weten.
Nederland ICT benadrukt wel dat het een akkoord op hoofdlijnen is. “Dit is een belangrijke eerste stap, maar de afspraken zullen nog verder uitgewerkt moeten worden tot een duurzame juridische basis voor data-overdracht tussen de Europa en de VS,” aldus De Bruijn.

De internationale uitwisseling van data is een belangrijke voorwaarde voor de moderne digitale economie. Veel ICT-diensten maken gebruik van opslagfaciliteiten buiten de EU om data van klanten op te slaan. Het Safe Harbor-framework was in het leven geroepen om afspraken over de bescherming van deze data te harmoniseren en te vereenvoudigen. In oktober 2015 oordeelde het Europees Hof dat de Amerikaanse overheid de bescherming van data van Europese burgers volgens deze afspraken niet kon garanderen, waarmee Safe Harbor wegviel als basis voor gegevensoverdracht. De nieuwe afspraken bieden een alternatief dat de privacy van burgers op een adequate manier beschermt en juridische zekerheid biedt voor bedrijven.

Partners