04-03-2016

Boudewijn Haverkort verbindt academici en bedrijfsleven in big data-programma Commit2Data

Deel dit bericht

Professor Haverkort (Universiteit Twente) is aangesteld als voorzitter voor het meerjarig nationaal onderzoeks- en innovatieprogramma Commit2Data. Dit programma op basis van een publiek-private samenwerking is in het leven geroepen om gebruik van Big Data verder te ontwikkelen. Haverkort dient als boegbeeld voor het programma en krijgt de dagelijkse leiding over Commit2Data.

Prof. dr. ir. Boudewijn Haverkort is verbonden aan de Universiteit van Twente als professor Design and Analysis of Communication Systems. Het doel met Commit2Data is volgens hem om de komende jaren spannende en indrukwekkende ICT-oplossingen te ontwikkelen voor Big Data-vraagstukken en dit toe te passen binnen een groeiend aantal (Top)sectoren. “Van Energy en Life Sciences and Health tot Safety and Security. Mijn primaire rol daarin is om de juiste mensen met de juiste kennis bij elkaar te brengen. Aan de ene kant mensen met expertise uit specifieke toepassingsvelden en aan de andere kant academici die echt heel stevig in ICT en Big Data analyse zitten.”

Verbindende factor
Haverkort ontwikkelt samen met thema-kwartiermakers de strategische richting van Commit2Data en heeft een leidende rol in het realiseren van de continuering van het programma in de jaren na 2016. Als voorzitter fungeert Haverkort als verbindende factor tussen de wetenschap en NWO enerzijds, en de publieke en private partners anderzijds. “Binnen de in Commit2Data benoemde actielijnen zijn wij op zoek naar duo’s bestaande uit vertegenwoordigers van de industrie en de wetenschap waardoor er de juiste expertises bijeen wordt gebracht. Daarbij verwachten we wel dat men bereidt is over de eigen schaduw heen te stappen en breder kijkt dan het eigen, specifieke, belang.”

De uitdaging ligt volgens Haverkort deels in het feit dat de academische wereld graag bezig is met horizontale vraagstukken en zodoende zoekt naar oplossingen die over de volle breedte toepasbaar zijn. “Terwijl er vanuit de industrie, vaak vanzelfsprekend, vooral verticaal gedacht wordt en gezocht wordt naar sectorspecifieke oplossingen. Mijn ervaring is dat als je die twee werelden bij elkaar brengt, er wederzijdse inspiratie ontstaat.”

Potentie voor alle sectoren
Haverkort fungeerde tussen 2003 en 2009 als wetenschappelijk directeur en bestuursvoorzitter van het Embedded Systems Institute in Eindhoven (tegenwoordig onderdeel van TNO). In die rol vergaarde hij de nodige ervaring in het aansturen van Publiek-Private Samenwerking.

“De taak van Commit2Data is om uiteindelijk niet alleen antwoorden te vinden op alle specifieke vragen vanuit een sector”, besluit Haverkort. “De fundamentele principes moeten geïdentificeerd worden zodat deze breed ingezet kunnen worden in andere sectoren. Natuurlijk zijn er hele specifieke wensen per sector, maar daaronder ligt altijd een bredere basis. Die willen we naar voren halen. Een goed resultaat uit bijvoorbeeld de energiesector mag daar niet verborgen blijven als het ook veel potentie kan hebben voor andere sectoren.”

Commit2Data is een meerjarig nationaal onderzoeks- en innovatieprogramma op basis van publiek-private samenwerking dat als doel heeft om het gebruik van Big Data verder te ontwikkelen ten behoeve van de economische groei in Nederland.

Whitepaper Commit2Data

Meer informatie over Commit2Data: https://www.dutchdigitaldelta.nl/big-data

Partners