22-09-2016

Big Data Survey 2016: kies uw koers met slimme data

Deel dit bericht

De Big Data Survey 2016 is op 21 september gepresenteerd tijdens de tweedaagse vakbeurs Big Data Expo. De Big Data Survey 2016 is ingevuld door 315 respondenten met een verdeling van 168 uitvoerende professionals en 147 managers, allen uit diverse functies, bedrijfsgroottes en branches. Het onderzoek beslaat de hoofdonderwerpen Organisatie, Data, Toepassingen, Werkwijze en Kennis & Vaardigheden. De Big Data Survey is een initiatief van vakbeurs Big Data Expo en GoDataDriven.

Na het succes van de eerste survey in 2015 beoordeelt GoDatadriven in deze editie of Nederlandse organisaties hun verwachtingen hebben kunnen waarmaken. Uit het eerste onderzoek in 2015 bleek dat de verwachtingen voor data hooggespannen waren. Maar liefst 67 procent van de organisaties zag grote kansen voor data en 69 procent verwachtte toen een budgettoename. De visie en ondersteuning vanuit de directie waren grote thema’s, operationeel ging het vooral om het opbouwen van teams en het inrichten van centrale datawarehouses. Organisaties gaven aan dat data vooral ingezet werd voor marketingtoepassingen en klaar te zijn om de stap naar slimme data- toepassingen bedrijfsbreed te zetten.

Financiële ruimte voor projecten
Hoewel organisaties aangeven de mogelijkheden van data minder groot te vinden dan in 2015, hebben steeds meer organisaties data scientists in dienst en passen zij voorspellende modellen toe. Sinds vorig jaar is er inderdaad bij veel organisaties budget vrijgekomen, waardoor financiële ruimte is ontstaan om te starten met projecten.

De hype voorbij
De onderzoekers vallen gelijk met de deur in huis: datagedreven werken gaat niet vanzelf. Er is geen magische doos waar data ingestopt kan worden waarna er een werkend algoritme uitkomt. Succesvol datagedreven werken draait voor een groot deel om het beschikbaar krijgen van data, exploreren en succesvolle experimenten doorzetten en andere experimenten stoppen.
Ook blijkt uit branchespecifieke ontwikkelingen dat er dit jaar binnen branches meer verdeeldheid is over het introduceren van de datagedreven werkwijze en alles wat hierbij hoort.

Enkele conclusies uit de Big Data Survey 2016:
- Een duidelijke visie blijft de meest essentiële factor voor het succesvol implementeren van een datastrategie, aldus 71,4 procent van de respondenten.
- Bij het opzetten van een Big Data infrastructuur heeft bijna de helft van de organisaties grote moeite met het verbeteren van de datakwaliteit (42 procent).
- Ruim 47 procent van de respondenten ziet het opbouwen van kennis van big data en data science als de grootste uitdaging bij de introductie van een datagedreven werkwijze.

De Big Data Survey 2016 is op 21 september gepresenteerd tijdens de tweedaagse vakbeurs Big Data Expo die zich specifiek richt op big data. De Big Data Expo is een evenement van Organisatie Groep Zuid.

U kunt het gratis onderzoeksrapport Big Data Survey 2016 downloaden van de website van GoDataDriven.

Partners