30-12-2016

Snow Software: Zes trends in Software Asset Management

Deel dit bericht

Voldoen aan de licentievoorwaarden van softwareleveranciers is een absolute must voor organisaties, maar niet altijd even eenvoudig. Het IT-landschap ontwikkelt zich continu en dit heeft veel invloed op de manier waarop organisaties met Software Asset Management (SAM) om moeten gaan. Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen waarmee rekening moet worden gehouden? Snow Software geeft zes trends voor 2017.  

Meer organisaties zijn zich volgens Snow Software bewust van het belang van SAM. Dit komt mede door de ontwikkeling dat softwareleveranciers hun klanten in toenemende mate ondersteunen bij compliance vraagstukken. De kans dat organisaties worden gecontroleerd door tenminste één softwareleverancier wordt steeds groter. Het gaat er niet om óf een organisatie wordt gecontroleerd door een softwareleverancier, maar wanneer een controle plaatsvindt.

Licentiecomplexiteit neemt toe
Organisaties worden geconfronteerd met ontzettend veel verschillende softwarelicenties en contracten. Aanbieders van on-premise software reduceren het aantal contractvormen door voorwaarden te harmoniseren. In de cloudwereld daarentegen neemt de complexiteit alleen maar toe. Dit komt door de sterke concurrentie op de markt, waardoor leveranciers continu wijzigingen doorvoeren in de licentieovereenkomsten om klanten aan te trekken en te behouden. Het wordt hierdoor echter steeds moeilijker voor klanten om goed zicht te hebben op de eisen waaraan zij moeten voldoen.  

Grotere complexiteit IT-omgevingen
Lange tijd stond SAM voor veel organisaties gelijk aan ‘inventariseren’. Als een organisatie de softwarelicenties die op het netwerk waren geïnstalleerd goed beheerde, was alles onder controle als er een audit plaatsvond. Door investeringen in virtualisatietechnologieën, thin client computing en cloudgebaseerde applicaties zijn traditionele inventarisatie-tools inmiddels achterhaald. Als een organisatie niet volledig zicht heeft op de software die aanwezig is op zowel fysieke als virtuele apparatuur, is het vrijwel onmogelijk om te berekenen en te bewijzen dat de juiste licentiemodellen worden gebruikt.

Aantal apparaten blijft groeien
Naast vaste pc’s en mobiele apparatuur zoals smartphones, tablets en laptops, komen er meer apparaten bij die invloed hebben op compliance, denk bijvoorbeeld aan wearables en IoT. Deze apparatuur en sensoren hebben een softwarecomponent en daardoor automatisch te maken met een licentieovereenkomst. De kans dat er audits worden uitgevoerd op deze apparaten wordt groter. Bedrijven moeten daarom nadenken hoe zij dit groeiend aantal apparaten gaan managen.

Gat tussen IT en business
Vaker worden uitgaven aan applicaties en software gedaan door andere afdelingen dan IT. IT probeert het softwarelandschap te stabiliseren, terwijl de business bezig is met transformeren. Werknemers opereren steeds autonomer binnen bedrijven als het om de aanschaf van software gaat. Ze installeren applicaties, abonneren zich op clouddiensten en downloaden software-oplossingen, zónder de IT-afdeling daarvan op de hoogte te brengen. Voor IT heeft dit als gevolg dat ze het zicht en de controle op de IT-infrastructuur kwijtraken. Het is daarom essentieel dat er een brug wordt geslagen tussen de business en de IT-afdeling.

Groeiende focus op betalen feitelijk gebruik
Veel organisaties besteden volgens Snow Software te veel geld aan de aankoop en ondersteuning van software. Daardoor vindt er een verschuiving plaats van het kopen van software, naar het betalen voor het feitelijk gebruiken hiervan. Dit wordt mogelijk gemaakt door de cloud. Met name aan de serverkant wordt er steeds vaker gehuurd in plaats van gekocht. Vooral voor specialistische toepassingen die een kortdurig karakter hebben, is dit een effectieve oplossing.

Meer informatie: Snow Software

Partners