23-01-2017

Amsterdam School of Data Science gaat van start

Deel dit bericht

Op vrijdag 24 maart vindt de opening plaats van de Amsterdam School of Data Science door wethouder en loco-burgemeester Kajsa Ollongren van Amsterdam. Tevens is er dan een mini-conferentie over de toekomst van Data Science onderwijs.

De Amsterdam School of Data Science is een initiatief van Amsterdam Data Science, een samenwerkingsverband van het CWI, de Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit en de Hogeschool van Amsterdam. Deze onderwijsinstituten presenteren momenteel meer dan 200 opleidingen gerelateerd aan Data Science.

Talent stimuleren
Vanwege de enorme vraag naar specialisten op dit gebied willen deze organisaties hun samenwerking verder uitbouwen. Doelstellingen van een nauwere samenwerking zijn onder andere:
- de Amsterdamse regio binnen Europa positioneren als gebied met sterke vertegenwoordiging van Data Science-kennis en -startups;
- op een plaats alle beschikbare opleidingen en programma’s in de regio Amsterdam presenteren;
- samenwerking verbeteren tussen bedrijfsleven, overheid en onderwijs om talent te stimuleren;
- het internationale netwerk van topinstituten uitbreiden voor uitwisseling van kennis en talent;
- naar diverse doelgroepen uitleggen wat de betekenis en mogelijkheden voor de arbeidsmarkt zijn van Data Science.

De bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 24 maart om 15.00 uur in de Raadszaal van het Amsterdamse Stadhuis, Amstel 1. Registratie voor de opening is vereist.
Bijwonen en registratie voor de opening van de Amsterdam School of Data Science.

Partners