20-07-2017

Amsterdam School of Data Science start minor Data Science

Deel dit bericht

In september start de Amsterdam School of Data Science een minor Data Science. De Amsterdam School of Data Science is een initiatief van de UvA, de Vrije Universiteit en de Hogeschool van Amsterdam en wil het data science-onderwijs in Amsterdam samenbrengen.

Volgens opleidingsdirecteur Marc Salomon zegt kunnen studenten niet meer zonder data science-kennis. “Dit geldt niet alleen voor bètastudenten, maar juist ook voor studenten uit andere disciplines. Daarom biedt de Amsterdam School of Data Science vanaf komend studiejaar de minor Data Science aan voor alle universitaire bachelorstudenten”.

Statistiek toepassen
Affiniteit met computers en statistiek is een vereiste voor deelname aan het Engelstalige minorprogramma dat een half jaar duurt. “Bij data science gaat het om het ontdekken van verborgen patronen, gebruikmakend van computers, hersenkracht en de stortvloed aan data”, vervolgt Salomon. “Tijdens de minor leren de studenten hoe zij statistiek toepassen op grote datasets, computers programmeren, en data verzamelen, opslaan en ontsluiten. Bovendien leren ze machine learning-algoritmiek gebruiken en data visualiseren, waarbij ze tegelijkertijd oog houden voor de ethische en privacy-aspecten. Aan het einde van de minor kunnen studenten zelfstandig een data science-project uitvoeren.”

Arbeidsmarkt
De vraag op de arbeidsmarkt naar mensen met deskundigheid op het terrein van data science is volgens Evangelos Kanoulas enorm. Kanoulas is programmadirecteur van de masteropleiding Information Studies, een van de masters  die studenten na afronding van de minor kunnen kiezen als vervolgopleiding. “Vrijwel dagelijks worden we door bedrijfsleven en overheid benaderd met de vraag naar talentvolle studenten met kennis van data science.”
De minor staat open voor bachelorstudenten van de UvA en VU, maar ook van andere universiteiten.

Meer informatie en inschrijving

Partners