09-02-2018

Succesvolle overgang pensioenuitvoering bedrijfstakpensioenfondsen naar Centric

Deel dit bericht

Per 1 januari is de pensioenuitvoering voor vijf bedrijfstakpensioenfondsen succesvol gestart bij Centric. Centric verzorgt voor deze fondsen – met in totaal zo’n 190.000 deelnemers – onder andere de pensioenadministratie en financiële administratie.

Centric nam de verantwoordelijkheid voor de pensioenuitvoering per 1 september 2017 over van Syntrus Achmea Pensioenbeheer. Beide organisaties hebben de afgelopen maanden nauw samengewerkt om de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening te borgen. Daarnaast investeerde Centric in de inrichting van één platform in het datacenter van Centric en de migratie van de klanten naar deze omgeving. Sinds 1 januari 2018 worden de nieuwe klanten bediend vanuit de Centric-vestiging in IJsselstein.

Sterke IT-achtergrond
Eén van die klanten is het bedrijfstakpensioenfonds voor de Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven. Uitvoerend bestuurslid Peter Priester is enthousiast over de samenwerking. “Bij de selectie van een nieuwe pensioenuitvoerder begin 2017 hebben wij bewust gekozen voor Centric, als nieuwe, innovatieve speler in de markt die gaat bijdragen aan versimpeling en kostenbesparing voor het pensioenfonds. Vooral de sterke IT-achtergrond van Centric was doorslaggevend. De transitie wordt in goed overleg conform een strak afgesproken plan doorlopen. De eerste mijlpalen zijn gerealiseerd: de helpdesk is operationeel, de uitkeringen zijn tijdig aan onze pensioengerechtigden gedaan en de facturen gestuurd aan onze werkgevers. Een mooi resultaat als beloning voor een stevige inspanning. De transitie is in de afrondende fase en we kijken uit naar de innovatie die Centric ons op uitvoeringsgebied zal gaan brengen.”

Rol van IT in pensioenuitvoering groeit
De vijf bedrijfstakpensioenfondsen maakten gebruik van de collectieve overgangsregeling van Centric en Syntrus Achmea Pensioenbeheer. De overname van de activiteiten past in de groeistrategie van Centric, dat naast verzekeraars, banken en vermogensbeheerders nu ook direct pensioenfondsen bedient. De rol van IT in de kwaliteit van pensioenuitvoering zal alleen maar groter worden. In de nabije toekomst verwacht Centric dan ook nieuwe innovatieve toepassingen te introduceren voor de pensioenfondsen en haar deelnemers.

Tags:

ICT, Development

Company:

Centric

Partners