07-06-2018

ECP organiseert bijeenkomst Artificial Intelligence in overheidsdomein

Deel dit bericht

ECP, Platform voor de Informatiesamenleving, organiseert in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) op 2 juli 2018 de bijeenkomst Best Practices Artificial Intelligence in het overheidsdomein.

De overheid gebruikt AI steeds intensiever in de interactie met burger en bedrijf. Overheidsdienstverlening wordt daardoor beter en efficiënter maar verandert ook de relatie. Artificial Intelligence steunt op databronnen: vaak op niet eerder voorziene manieren. Er zijn voorbeelden waarin het de (rechts)positie van de burger of bedrijfsleven versterkt, maar ook waar het de kennisvoorsprong van de overheid nog groter maakt. Het speelt daardoor een steeds grotere rol in de communicatie en interactie met burger en bedrijf. Welke nieuwe mogelijkheden biedt dat en hoe verandert dat de relatie tussen overheid en omgeving? Hoe gaat de overheid om met belangenafweging als beslissingen gemaakt worden door AI en niet door ambtenaren zelf?

Tijdens de bijeenkomst wordt ingezoomd op een aantal AI-cassussen. En worden de huidige en toekomstige toepassingsmogelijkheden van AI in het overheidsdomein besproken. De bijeenkomst is een initiatief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en ECP, platform voor de informatiesamenleving.

Meer informatie over de bijeenkomst, het programma en de mogelijkheid om aan te melden

Babylon Den Haag
2 juli 2018
13:00 - 17:00 uur

Partners