Congres Data science voor maatschappelijke uitdagingen
(22-11-2018)

Deel dit bericht

Het Datacongres 2018 zal dit jaar inzicht geven in de vraag hoe het gebruik van data en nieuwe data-toepassingen bij kan dragen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Experts vanuit verschillende lagen van de overheid, wetenschap en het bedrijfsleven zullen tijdens het congres hun visie op dit onderwerp delen, waaronder Sir Nigel Shadbolt, wereldwijd AI-expert en mede-oprichter van het gerenommeerde Britse Open Data Institute.

Politici en beleidsmakers wereldwijd herkennen in toenemende mate de mogelijkheden die data science biedt om hardnekkige problemen in de samenleving het hoofd te bieden: van het klimaatvraagstuk tot kwesties rondom de gezondheidszorg en het stimuleren van werkgelegenheid. Het belang van data kan dan ook moeilijk worden overschat en niet voor niets verwijzen vele experts naar data als ‘de aardolie van de 21e eeuw’.

Tijdens dit congres zal worden gereflecteerd op de kansen die nieuwe ontwikkelingen binnen de data science bieden en zal worden stilgestaan bij de noodzakelijke randvoorwaarden om op een verantwoorde wijze met data om te gaan. Naast kansen, herbergen deze technologieën immers ook risico’s die recent pregnant naar voren zijn gekomen. Een van de kernvragen die hierbij speelt is dan ook hoe het gebruik van persoonsgegevens op een transparante en verantwoorde wijze vorm kan krijgen.

Donderdag 22 november 2018
Sociëteit De Witte, Den Haag

Meer informatie: ScienceWorks

Partners