03-12-2018

ACC ICT en TimeTell presenteren de Continuïteitsregeling, Developers Edition

Deel dit bericht

De continuïteitsregeling, Developers Edition van ACC ICT en TimeTell is een 'next gen' iteratie op de oorspronkelijke in 2016 opgezette continuïteitsregeling. Met de vernieuwde regeling willen beide organisaties een antwoord geven op praktijkvragen van softwareontwikkelaars, DevOps teams en online dienstverleners waar het gaat om het mitigeren van faillissementsrisico's voor bedrijfskritische online apps en applicaties.

Softwareontwikkelaars, DevOps teams en online dienstverleners die overwegen bedrijfskritische apps en applicaties als SaaS-oplossingen online aan te bieden hebben te kampen met opdrachtgevers die steeds grotere eisenpakketten neerleggen.

De eis om continuïteit te garanderen als een hostingpartner failliet gaat middels een continuïteitsregeling bestond al. De eis om de broncode onder te brengen in een Escrow ook. Tegenwoordig wordt echter ook de vraag gesteld; “Hoe zorgt u dat uw apps en applicaties (SaaS-oplossing) online blijven draaien in het geval van een faillissement van uw eigen organisatie?” Indien een organisatie failliet gaat betekent dat enerzijds dat apps en applicaties niet meer online door opdrachtgevers gebruikt kunnen worden, maar anderzijds ook dat het risico op verlies van klantdata en een datalek zeer groot is.

Vanuit het werkveld van softwareontwikkelaars, DevOps teams en online dienstverleners, is op basis van feedback een nieuwe continuïteitsregeling ontworpen, namelijk de Continuïteitsregeling, Developers Edition. De Continuïteitsregeling, Developers Edition, speciaal voor softwareontwikkelaars garandeert opdrachtgevers continuïteit, zowel bij een faillissement van ACC ICT als bij een faillissement van een organisatie.
De Continuïteitsregeling, Developers Edition, garandeert dat:
- Online IT-omgevingen, apps en applicaties (SaaS-oplossingen) tenminste drie maanden blijven functioneren
- Alle functionaliteiten, inclusief uitwijk- en beschikbaarheidsgaranties gehandhaafd blijven
- IT-specialisten het dagelijks beheerwerk blijven uitvoeren
- Hardware niet in handen van curatoren of schuldeisers valt
- Er geen data verloren gaat
- Data en persoonsgegevens niet op straat komen te liggen.
- Klantdata overdragen wordt aan de rechtmatige eigenaren, ter voorkomen van dataverlies en/of datalekken
- De online IT-omgeving, apps en applicaties (SaaS-oplossingen) worden overgedragen aan de rechtsopvolger van een organisatie
- IT-specialisten een eventuele migratie naar een nieuw hostingplatform faciliteren
- Eindklanten tenminste drie maanden rechtstreeks ondersteund worden

De Stichting Continuïteit ACC ICT is speciaal opgericht om onafhankelijk van derden continuïteit te garanderen bij faillissementssituaties.

Meer informatie: ACC ICT

Partners