03-04-2019

Quint Wellington Redwood: Cloud rukt op in de zorg

Deel dit bericht

De adoptie van cloud in de zorg is groot. Het overgrote deel van onlangs geënquêteerde organisaties (ruim 86 procent) heeft ervaring met de cloud. Cure loopt iets achter op care, waar de cloudadoptie nog hoger is. Waar nu private cloud de favoriete optie is, zal de komende jaren vaker dan nu voor hybride cloud worden gekozen. Dat zijn belangrijke conclusies uit het marktonderzoek Outsourcing van IT in de Zorg, dat managementadviesbureau Quint Wellington Redwood dit jaar voor de derde keer uitvoerde.

Het uitbesteden van IT-diensten is een breed geaccepteerd fenomeen in de zorg. Ruim tweederde van de aan het onderzoek deelnemende instellingen heeft IT geheel (21,6 procent) of gedeeltelijk (51,4 procent) uitbesteed. In care is dat iets meer het geval dan in cure, wat niet verwonderlijk is, omdat instellingen in de care vaak wat kleinere IT-afdelingen hebben dan de collega’s in de cure.

Doelen
De top-drie van motieven om te outsourcen is de afgelopen jaren sterk veranderd. Het blijkt dat instellingen vooral tot outsourcing overgaan om zich te kunnen richten op hun kernactiviteiten. Toegang krijgen tot digitale hulpmiddelen (resources) die niet in huis zijn, scoort al jaren hoog in het onderzoek van Quint. Opmerkelijker is de hoge score die innovatie heeft. Waar outsourcing traditioneel draaide om efficiëntieverbetering en kostenreductie, is innovatie de laatste jaren aan een opmars bezig. De zorg blijkt hierop geen uitzondering.
In 2017 deed Quint ook onderzoek. In dat jaar was het belangrijkste motief kwaliteitsverbetering, gevolgd door flexibilisering van kosten en focus op de core business (inmiddels het belangrijkste motief).

Tevredenheid
Tweederde van de organisaties geeft aan de doelstellingen behaald te hebben. Dit percentage is sinds 2017 niet veranderd. Wilco Bothof, partner bij Quint: “Zorgorganisaties behalen niet alle doelen die ze met IT-outsourcing hebben. Ze zijn dan ook niet in alle opzichten tevreden met hun dienstverleners. Ze willen dat die proactiever en innovatiever worden. En natuurlijk is niet iedereen tevreden over de prijsstelling. Blijkbaar moeten dienstverleners werken aan een andere houding, die proactiever is en meer gericht op innovatie. Het is de vraag in hoeverre de wens van klantzijde tot kostenreductie hierbij past.”

Cloud
Als het om applicaties gaat, speelt SaaS een hoofdrol. Zelfs het EPD/ECD wordt bij meer dan 40 procent van de respondenten als SaaS-dienst afgenomen. Private cloud is de optie waarvoor zorginstellingen verreweg het meest kiezen. Niet verwonderlijk, gezien het belang van de privacy van cliënten. Hybride cloud (een mix van private en public cloud) volgt op gepaste afstand, public cloud is een sporadisch gemaakte keuze.
Dit beeld zal niet hetzelfde blijven. Gevraagd naar hun plannen ten aanzien van de cloud in de komende drie jaar geven organisaties aan dat hybride vormen vaker dan nu een optie zullen zijn. Dit geldt vooral voor hosting en werkplekdiensten.

Robotica en domotica
De inzet van robotica is afgenomen. Het percentage respondenten dat robotica niet inzet (nu 37,8 procent) is sterk toegenomen sinds 2017 (13 procent). De care zet robotica minder in dan de cure, maar heeft anderzijds wel veel vaker het plan dit te gaan inzetten. Meer dan robotica verkeert domotica nog in een experimentele fase.  Care en cure ontlopen elkaar nauwelijks als het over de adoptie hiervan gaat. Waar in de care menige instelling plannen op domotica-gebied heeft, is dat in de cure niet het geval. Twee jaar geleden waren organisaties in de care vooral aan het experimenteren en was er binnen cure weinig ruimte voor domotica.

Het onderzoek
Het jaarlijkse onderzoek van Quint richt zich op de trends en ontwikkelingen rondom outsourcing van IT, digitale transformatie, robotisering, domotica en cloud bij zorgorganisaties, zowel in de care als de cure. De resultaten van het onderzoek geven het meest complete beeld van de ontwikkelingen in de Nederlandse zorgsector. Het onderzoek geeft antwoorden op vragen zoals:
• Waarom besteden zorginstellingen IT uit?
• Verwacht men in de toekomst meer of minder IT te gaan uitbesteden?
• Hoe tevreden is men over de huidige IT-partner?
• In hoeverre is men bezig met technologische oplossingen, waaronder robotica en domotica

Meer informatie over het onderzoek: Quint Wellington Redwood

Partners