08-05-2019

ABBYY maakt gerobotiseerde verwerking van bedrijfsdata eenvoudiger

Deel dit bericht

ABBYY introduceert ABBYY Vantage waarmee menselijke cognitieve vaardigheden worden toegevoegd aan slimme automatiseringsplatformen, zoals robotic process automation (RPA) en business process automation (BPA). Slimme automatiseringsplatformen worden onder andere gebruikt in financiële dienstverlening en verzekeringen, transport en logistiek en productie.

Vantage brengt een verandering teweeg in de manier waarop gestructureerde en ongestructureerde content – documenten (waaronder formulieren), maar bijvoorbeeld ook beelden en e-mailcommunicatie – wordt verwerkt. Met behulp van tekstherkenning, machine learning en artificial intelligence (AI) kan men de digitale workforce van bedrijven (zoals softwarerobots in deze context vaak worden genoemd) bepaalde vaardigheden aanleren. Die zijn nodig om relevante informatie te halen uit de massa’s aan gegevens waar bedrijven over beschikken, wat essentieel is om slimme businessbeslissingen te nemen.
 
Cognitieve kernvaardigheden
Met de vaardigheden die het nieuwe platform standaard aanbiedt, kunnen de softwarerobots documenten identificeren, specifieke informatie vinden, de content begrijpen en vervolgens doorsturen of de informatie die erin staat, verwerken. Onder meer tekstherkenning, tekstclassificatie en data-extractie gekoppeld aan data learning, vallen onder de cognitieve kernvaardigheden. Daarnaast kunnen partners en klanten geavanceerde cognitieve vaardigheden ontwikkelen, bijvoorbeeld voor specifieke taken die uniek zijn voor een bepaald bedrijfsproces, zoals het verwerken van een leningsaanvraag, verzekeringsclaim of vrachtbrief.
 
Geen experts nodig
Volgens het Forrester-rapport Predictions 2019: Artificial Intelligence creëert meer dan veertig procent van de bedrijven in de toekomst digitale werknemers door AI met RPA te combineren. Het onderzoeksbureau schat dat de RPA-markt dit jaar 1,7 miljard dollar zal bedragen en 2,9 miljard dollar in 2021. Met Vantage biedt ABBYY een oplossing voor veelvoorkomende, contentprocesgerelateerde pijnpunten, zoals de tijdrovende installatie en configuratie van de nodige software, het tekort aan trainingsdata, de behoefte aan deskundigen op het gebied van machine learning voor de automatisering van de processen, en het gebrek aan schaalbaarheidsmogelijkheden binnen de enterprise-organisatie. Deze pijnpunten leiden tot gemiste kansen op het gebied van efficiëntie en kostenbesparing.

Partners