17-05-2019

Anonimiseren van testdata cruciaal voor energielevering in Nederland

Deel dit bericht

Door alle veranderingen in de Nederlandse energiesector ontstaat een complex netwerk van ruim 130 verschillende marktpartijen die data met elkaar uitwisselen. Hier zit privacygevoelige data tussen, afkomstig uit verschillende gegevensbronnen, die steeds verder in omvang toenemen. Betrouwbaarheid van de data én de juiste verwerking van de data in de keten is cruciaal voor de werking van het energiesysteem in Nederland.

Het belang van vooraf testen en het beschikbaar hebben van representatieve testdata wordt hiermee steeds belangrijker. Netbeheerder RENDO nam daarom het voortouw en heeft, in een Proof of Concept project in samenwerking met Sogeti en DATPROF, binnen haar keten een deel van haar data geanonimiseerd.

RENDO N.V. beheert gas- en elektriciteitsnetwerken in negen gemeenten in Drenthe en Overijssel. De netbeheerder zorgt voor een constante aanvoer van gas en elektriciteit. Ook controleert RENDO de kwaliteit en veiligheid van het transportnetwerk. Dat klinkt eenvoudiger dan het is, want het netwerk onderhouden vereist nauwe samenwerking met 130 verschillende marktpartijen zoals energieleveranciers en andere netbeheerders. RENDO wisselt met deze partners verschillende gegevens uit, bijvoorbeeld vanuit slimme meters, e-laadpalen en smart energy grids.

Anonimiseren van testdata
De gegevensuitwisseling tussen RENDO en andere marktpartijen is cruciaal voor de energielevering in Nederland. Wanneer het netwerkbedrijf geen inzicht heeft in het gebruik en energiestromen, is het lastig tijdig de juiste componenten te onderhouden. Dat geldt ook voor de andere betrokken partijen. Daarom moeten de systemen voor informatie-uitwisseling uitvoerig getest worden, met representatieve testdata. Ofwel, gegevens die zoveel mogelijk overeenkomen met de data uit de productieomgeving en dan bij voorkeur met geanonimiseerde productiedata.

De uitdaging hierbij is het omgaan met privacy gevoelige gegevens. Sinds de introductie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kan er niet meer klakkeloos met kopieën van productie databases worden getest. Energieleveranciers zijn verplicht hun testdata te ontdoen van privacygevoelige informatie. Denk aan adresgegevens, aansluitgegevens en meetdata van eindgebruikers.

Volwassen testorganisatie
Teamleider ICT Dick Tuin zegt daarover: “Voor Rendo is het van belang om aan de AVG te voldoen én om onze systemen op een kwalitatief hoog niveau te kunnen testen. Tot op heden werden veel data sets handmatig door de test coördinatoren klaargezet: een tijdrovende klus waar privacy gevoelige informatie handmatig gecorrigeerd moest worden. Het eenvoudig kunnen beschikken over een deelverzameling representatieve gegevens is een belangrijk fundament op weg naar een volwassen testorganisatie.”

Test data management
In samenwerking met Sogeti en DATPROF is er een set anonieme testdata beschikbaar gesteld en kan deze eenvoudig worden hergebruikt. Rendo is hierdoor in staat om nieuwe releases van haar decentrale aansluitregister en het meetgegevens-systeem te testen met gegevens die ontdaan zijn van privacygevoelige informatie. DATPROF en Sogeti hebben gezamenlijk hun test data management expertise en oplossingen voor het anonimiseren van testdata ingezet om RENDO te kunnen ondersteunen. Sogeti is daarbij trekker van het energiesector initiatief en dekt daarbij samen met haar partners de hele keten van zowel SAP als Non-SAP systemen af.
In een volgende fase wordt nu naar de verkleining en versnelling van de gegevens gekeken. Daarnaast staat de realisatie van interfaces met externe partijen, zoals het centrale aansluitregister, hoog op de wensenlijst.

Company:

Sogeti, DATPROF

Partners