08-07-2019

Centric tekent convenant voor optimaal WOZ-berichtenverkeer

Deel dit bericht

Centric heeft zich aangesloten bij de verlenging van het convenant Samenwerking WOZ-ICT. In het convenant spreken afnemers, bronhouders en IT-leveranciers af dat zij nauw blijven samenwerken aan efficiënt WOZ-berichtenverkeer.

Op 28 juni ondertekende Maarten Hillenaar, algemeen directeur van Centric Public Sector Solutions in het Kurhaus in Scheveningen de verlenging van het convenant Samenwerking WOZ-ICT standaarden.

Het convenant, dat geldt van 2019 tot en met 2023, beschrijft afspraken over de uitwisseling van WOZ-informatie. Dat is van belang voor gestandaardiseerd en betrouwbaar berichtenverkeer in de keten. Het resultaat: een voorspelbare en transparante waardebepaling en belastingheffing, die bijdragen aan draagvlak in de maatschappij voor deze heffingen.

Doorontwikkeling basisregistraties
Het nieuwe convenant staat in het teken van twee voor gemeenten belangrijke ontwikkelingen: de doorontwikkeling van een aantal basisregistraties naar een samenhangende objectenregistratie BAG, BGT, WOZ en Common Ground. In de komende periode zullen de convenantpartijen samenwerken om deze nieuwe doelstellingen te behalen.

Een eerder gesloten convenant als het Convenant Sectormodel WOZ is een goede basis geweest voor samenwerking tussen partijen en deze samenwerking heeft veel resultaten opgeleverd, waaronder de totstandkoming van de (wettelijk verplichte) Basisregistratie WOZ (en het WOZ-waardeloket) waaraan gemeenten als bronhouders gegevens leveren en waar afnemers gebruik van maken.

Via deze voorzieningen ontvangen belanghebbenden WOZ-beschikkingen nu via hun Berichtenbox van MijnOverheid en krijgen ze toegang tot de gegevens en onderliggende taxatieverslagen.

Tags:

ICT, Overheid

Company:

Centric

Partners