17-07-2019

Centric koppelt als eerste met zaaksysteem via nieuwe VNG-standaard

Deel dit bericht

Centric en Decos hebben als eerste softwaremakers hun systemen gekoppeld op basis van de nieuwe VNG-gegevensstandaard voor zaakgericht werken. Ontwikkelaars van dertig softwareleveranciers waren begin juli aanwezig bij de API-Labs Zaakgericht Werken en Haal Centraal, ontwikkelsessies van VNG Realisatie in Utrecht. Deze programma's moeten ervoor zorgen dat gemeenten basisgegevens van onder meer de BRP en het Kadaster effectiever gaan gebruiken.

Een API-lab is een sessie van twee dagen waar ontwikkelaars systemen met elkaar verbinden door ze dezelfde taal te laten spreken, via een Application Programming Interface (API).

Succesvol berichtenverkeer tussen VTH- en zaaksoftware
Ook de ontwikkelaars van Centric en Decos gingen aan de slag tijdens de driedaagse bijeenkomst. Op basis van het VNG-referentiemodel brachten zij succesvol berichtenverkeer op gang tussen de VTH-oplossing Portaal Leefomgeving van Centric en de zaaksoftware JOIN van Decos.

Tijdens de demosessies lieten de partners zien dat het binnen Portaal Leefomgeving mogelijk is om een lijst met zaaktypen over te halen uit Decos JOIN en vervolgens een zaak vanuit Portaal Leefomgeving in Decos JOIN te registreren. Daarnaast heeft het team van Centric tijdens de lab Haal Centraal functionaliteit geïntroduceerd voor het bevragen van de Basisregistratie Personen, waaronder het zoeken op BSN.

VNG Realisatie: ‘Labs goed voor adoptie nieuwe API-standaard’
Wishal Gokoel van VNG Realisatie is enthousiast over de deelname van alle aanwezige partijen: "De API-Labs zijn een succesformule voor co-creatie en het verhogen van de adoptiegraad van de nieuwe API-standaarden. We willen voor alle partijen een win-winsituatie creëren door over te gaan op deze nieuwe standaarden."

Centric en Decos hebben onlangs de handen ineen geslagen om lokale en regionale overheden te ondersteunen op het gebied van zaakgericht en digitaal werken. Door het partnership met Decos kan Centric beter inspelen op de veranderingen waar de decentrale overheid – een belangrijke markt voor Centric – nu om vraagt.

Partners