18-11-2019

KPMG: Strategisch belang van agile werken wordt onderkend

Deel dit bericht

Ondernemingen onderkennen wereldwijd het belang van agile werken waarbij zij sneller en effectiever kunnen inspelen op veranderende omstandigheden en behoeften van klanten. Uit internationaal onderzoek van KPMG onder ruim honderdtwintig ondernemingen blijkt dat meer dan 60 procent agile werken inmiddels heeft aangewezen als een belangrijke strategische prioriteit.

Tussen de verschillende landen zijn duidelijke verschillen zichtbaar. Nederlandse organisaties blijken relatief ver gevorderd in de agile transformatie. Het aantal Nederlandse organisaties dat agile op ‘enterprise niveau’ toepast of nastreeft  is bovendien twee keer zo hoog als in de overige landen.

Uit het onderzoek blijkt dat de bedrijven zonder uitzondering zijn gestart met initiatieven of bredere  transformatie naar een meer wendbare organisatie. Een grote meerderheid, iets meer dan 80 procent, heeft het proces de afgelopen drie jaar ingezet. Bijna 20 procent is de transformatie naar deze andere manier van werken meer dan drie jaar geleden gestart. “Wij zien bij de bedrijven veel ambitie om ‘agile’ te worden en de transformatie van de bredere organisatie strategisch veel aandacht te geven”, zegt Tim de Koning, deskundige op het gebied van agile transformation bij KPMG. “Toch zien wij dat het bestuur in beperkte mate optreedt als de initiële aanjager van het proces en de transformatie ten volle ondersteunt. Bij minder dan 10 procent van de onderzochte organisaties is het proces geïnitieerd door het management.”

Flexibele dienstverlening in een digitale wereld
Bijna 70 procent van de bedrijven geeft aan dat het sneller kunnen leveren van producten en diensten aan consumenten de belangrijkste reden is om agile werken te omarmen. De Koning: “Klanten worden steeds mondiger en veeleisender, gedreven door ervaringen met digital natives en e-tailers. Daarnaast vormt de grotere flexibiliteit voor bijna de helft van de onderzochte organisaties de belangrijkste beweegreden. Ruim 40 procent geeft aan dat het oplossen van de ‘silo’s’ die er op dit moment veelal bestaan tussen de ‘business’ en de IT-afdeling een belangrijke drijfveer vormt. Voor de meeste organisaties is het ook niet langer de vraag óf zij moeten reageren op de digitale transformatie en vraag naar wendbaarheid, maar hoe én in welke mate.

Om als organisatie wendbaar te kunnen zijn en blijven, producten en diensten snel te kunnen leveren en klanten nog centraler te kunnen stellen, is ‘agile’ een belangrijk middel. Veel bedrijven kijken naar aansprekende voorbeelden van digital natives en realiseren zich dat veerkracht en wendbaarheid meer is dan scrum en agile werken in IT teams, maar een impact heeft op het volledige operating model van de organisatie.”

Agile niet meer alleen bij IT
Uit het onderzoek van KPMG blijkt dat de transformatie naar ‘agile’ in het algemeen vanaf de ‘werkvloer’ wordt ingezet. De Koning: “En in het algemeen neemt de IT-afdeling het voortouw. Het is dan ook niet verrassend dat 90 procent van de IT-afdelingen ‘agile’ werkt.  Op dit moment schaalt slechts 32 procent van de organisaties agile werken voorbij IT. Toch verwachten de bedrijven dat agile werken binnen drie jaar in de hele organisatie gemeengoed zal zijn. Meer dan 70 procent geeft aan binnen 3 jaar agile te schalen voorbij IT en 32 procent naar enterprise niveau.

Als het gaat om het opschalen is het overigens van groot belang de realiteit in het oog te houden. Veel organisaties zijn zich nog onvoldoende bewust van de impact van het proces op de cultuur en de bedrijfsvoering. Het feit dat steeds meer bedrijven het strategische belang van agile inzien, is een signaal dat de leiding deze andere manier van werken ondersteunt. Het is echter geen proces dat binnen een dag voltooid is en vereist dat het management deze transitie ‘bottom-up’ ondersteunt.”

Investering in competenties is cruciaal
Een succesvolle invoering van een agile operating model is volgens De Koning sterk afhankelijk van cultuur, leiderschap, competenties, houding en gedrag. De Koning: “De mate waarin het management agile leiderschap toont in combinatie met de beschikbaarheid en deskundigheid van medewerkers die de transformatie dragen, de zogenaamde ‘agile champions’, vormt de belangrijkste uitdagingen om agile tot een succes te maken.

Niet meer dan 10 procent van de bedrijven vindt echter dat hun werknemers op dit moment in voldoende geëquipeerd zijn om agile te gaan werken, wat investering in competenties cruciaal maakt. Werknemers moeten niet alleen hun eigen manier van werken aanpassen, maar ook anderen aanzetten tot verandering. Agile coaches kunnen een belangrijke rol spelen in het begeleiden van groepen medewerkers naar een andere denkrichting en ander gedrag. Want het belangrijkste obstakel van een succesvolle agile transformatie vormt het doorbreken van de manier waarop management én werknemers gedurende vele jaren gewend zijn geweest te opereren.”

Meer informatie: KPMG Global Agile Survey 2019

Partners