06-12-2019

Info Support en Hogeschool Utrecht bieden geaccrediteerde HBO-leergang

Deel dit bericht

Info Support en Hogeschool Utrecht (HU) introduceren samen de HBO-leergang 'Continuous Delivery in Large and Complex Software Systems'. Het bouwen van grote, complexe softwaresystemen, zoals Spotify en Netflix, vraagt om een specifieke aanpak. In de geaccrediteerde HBO-leergang leren de deelnemers in ruim vier maanden hoe je een dergelijk schaalbaar systeem kan bouwen. Hierbij staat flexibiliteit, waardoor het mogelijk is constant te reageren op een snel veranderende wereld en klantwens, centraal.

Deze HBO-leergang is bedoeld voor IT’ers die hun kennis en vaardigheden willen uitbreiden, zodat zij direct aan de slag kunnen met systemen die impact maken. De focus ligt daarbij op de toepassing van Scrum, werken onder een Microservice Architectuur, kennis over C# en .NET Core, Test Driven Development en de automatisering van deployment. Het onderwijs is praktijkgericht en heeft een werkwijze die overeenkomt met die van ontwikkelteams in het bedrijfsleven. Hierdoor wordt er een brug geslagen tussen theorie en praktijk. Na afronding van het programma, ontvangen deelnemers een HBO-accreditatie en dertig studiepunten. Dit vormt een belangrijke opstap naar een HBO-diploma ICT.

Vakbekwaamheid aantonen
Marco Pil, trainer bij Info Support, ziet dat er een steeds groter wordende vraag is naar gekwalificeerde IT’ers en zij-instromers. “Door de leergang te accrediteren, bieden we vanuit het Kenniscentrum van Info Support samen met de HU juist die mensen de mogelijkheid een erkend diploma te behalen. Dit is belangrijk omdat experts hiermee hun vakbekwaamheid kunnen aantonen. De inhoud van het programma is iets waar we al jaren ervaring mee hebben. Het is namelijk gebaseerd op de minor Continuous Delivery die we inmiddels al tien jaar aanbieden. De nieuwe geïntegreerde cursus, biedt nog meer IT-professionals de mogelijkheid hun kennis uit te breiden.”

De HBO-leergang start op 6 februari bij Info Support en bestaat uit twee blokken van elk ruim twee maanden met wekelijks klassikale bijeenkomsten op donderdag en vrijdag (overdag). Inschrijven is hier mogelijk.

Partners