30-01-2020

Mansystems ontwikkelt met Mendix voor Nederlandse Emissieautoriteit

Deel dit bericht

Na een intensief aanbestedingstraject is Mansystems als beste uit de bus gekomen om voor de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) meerdere applicaties te ontwikkelen. De Nederlandse Emissieautoriteit is onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en als uitvoeringsorganisatie en toezichthouder verantwoordelijk binnen het beleidsthema Klimaat. De NEa draagt door middel van het aanbieden van marktinstrumenten bij aan de reductie van CO2 uitstoot en de energietransitie in Nederland.

De eerste ervaringen van de NEa met het low-code Mendix platform zijn zo positief dat is besloten om de inzet hiervan te vergroten. Mansystems geeft als Mendix specialist en haar unieke ervaring en aanpak de komende jaren invulling aan deze wens.

Een belangrijk marktinstrument is het Europese emissiehandelssysteem. De NEa ziet toe op de organisaties die vallen onder dit systeem en ondersteunt hen in het voldoen van de bijhorende verplichtingen. Hiernaast biedt de NEa een soortgelijk nationaal systeem ten behoeve van de naleving van verplichtingen voortkomend uit de wet- en regelgeving voor hernieuwbare Energie voor Vervoer. De NEa speelt hiermee een cruciale rol in het klimaatbeleid en het behalen van de doelstellingen uit het klimaatakkoord.

Sinds enkele jaren gebruikt de NEa het Mendix low-code platform voor het snel en flexibel ontwikkelen van software. Het Mendix platform gaat een belangrijke bijdrage leveren aan het ontwikkelen van de moderne digitale hulpmiddelen. Mansystems gaat de komende vier jaren als samenwerkingspartner de NEa ondersteunen met strategisch advies op het gebied van digitalisering en de ontwikkeling van innovatieve softwareapplicaties.

Partners