06-02-2020

Atos levert Rijkswaterstaat applicatie- en platformdiensten

Deel dit bericht

Na een uitgebreid consultatie- en selectietraject zijn Atos, CGI en Technolution door Rijkswaterstaat geselecteerd voor een nieuwe samenwerkingsovereenkomst op het gebied van Applicatie- en Platformdiensten (RAP). De samenwerking heeft als doel om de ICT-dienstverlening van Rijkswaterstaat blijvend te laten aansluiten op de behoefte van de organisatie en verder te kunnen standaardiseren.

Dit jaar lopen de bestaande contracten voor dienstverlening op het gebied van Applicatie- en Platformdiensten (RAP) af. Voor Rijkswaterstaat was dit een goed moment om de benodigde dienstverlening aan te passen aan de eisen van deze tijd. Dit heeft geleid tot contracten waarin drie domeinonafhankelijke percelen aan marktpartijen zijn gegund volgens de I-strategie van Rijkswaterstaat. Nieuw is dat de contracten zijn georiënteerd op technologie en platformen en niet langer op de verschillende netwerken van RWS, zoals scheepvaartverkeersmanagement, bedrijfsvoering of watermanagement. Voor ieder perceel is één dienstverlener gezocht die de verantwoordelijkheid voor het volledige programma van het perceel op zich neemt.

Toekomstbestendige nationale infrastructuur
De overeenkomsten tussen Rijkswaterstaat en de drie partijen gelden voor vier jaar en kunnen met stappen van een jaar verlengd worden tot maximaal tien jaar. Volgens Service manager Steven Abdoelkhan van Rijkswaterstaat  sluiten de overeenkomsten aan bij het doel om maatschappelijk relevante oplossingen te realiseren met nieuwe technologie. “Belangrijke thema’s voor RAP zijn betrouwbaarheid en continuïteit, duurzaamheid, balans en symbiose, en interactiviteit. Met deze nieuwe afspraken kunnen Rijkswaterstaat en de geselecteerde marktpartijen de juiste samenwerkingsvorm ontwikkelen die helpt de informatievoorziening betrouwbaar en betekenisvol te houden. ‘RAP maakt dat het werkt’, is dan ook ons motto.”

Rob Jobben, Hoofd Public & Health van Atos Nederland, voegt toe: “De komende jaren staat Rijkswaterstaat voor de uitdaging de nationale infrastructuur klaar te maken voor de toekomst. Dit vraagt om partners met de juiste kennis en ervaring, die daarnaast toegang hebben tot een ecosysteem waarmee zij in staat zijn continuïteit te bieden in het huidige applicatielandschap en mee te bewegen met nieuwe ontwikkelingen. Met onze lange staat van dienst in de publieke sector hebben we aangetoond een partner te zijn waarop Rijkswaterstaat in de komende jaren kan bouwen.”

Partners