13-02-2020

Accenture Technology Vision 2020: vijf leidende technologietrends

Deel dit bericht

Om te kunnen concurreren en succesvol te zijn in een digitale wereld moeten bedrijven de implementatie van nieuwe technologie afstemmen op de waarden en verwachtingen van werknemers en klanten, blijkt uit het Accenture Technology Vision 2020 rapport. De 20ste editie van het jaarlijkse rapport van Accenture voorspelt de belangrijkste technologische trends voor het bedrijfsleven voor de komende drie jaar.

In het 2020-rapport We, The Post-Digital People: Can your enterprise survive the ‘tech-clash’? staat dat hoewel mensen meer dan ooit technologie in hun leven integreren, de pogingen van organisaties om aan hun behoeften en verwachtingen te voldoen tekort kunnen schieten. Nu bedrijven het decennium van het waarmaken van hun digitale beloften ingaan is een nieuwe mentaliteit en aanpak nodig.

Tech-clash
Hoewel een groep respondenten aangeeft een sterke negatieve reactie op technologie te ervaren, erkent de term tech-clash niet de mate waarin de samenleving gebruikmaakt van technologie en daarvan profiteert. Er is eerder sprake van een botsing tussen bedrijfs- en technologiemodellen die niet overeenkomen met de behoeften en verwachtingen van mensen.
Van de meer dan 6000 algemene en IT-managers die Accenture wereldwijd ondervroeg voor het Technology Vision-rapport, erkent 83 procent dat technologie een onlosmakelijk onderdeel is geworden van de menselijke ervaring. Voor het onderzoek van dit jaar ondervroeg Accenture ook 2.000 consumenten, van wie 70 procent verwacht dat zijn relatie met technologie de komende drie jaar aanzienlijk prominenter zal zijn.

Volgens Paul Daugherty, Chief Technology & Innovation Officer bij Accenture, hebben veel organisaties verblind door de belofte van technologie digitale producten en diensten gecreëerd, zonder voldoende rekening te houden met menselijke, organisatorische en maatschappelijke gevolgen. “We zien een ‘tech-clash’ veroorzaakt door de spanning tussen de verwachtingen van de consument, het potentieel van technologie en de zakelijke ambities. We zijn op een punt aangekomen dat het leiderschap van mentaliteit moet veranderen en een balans moet vinden tussen technologie en de behoeften en verwachtingen van mensen.”

Vijf belangrijke trends
Het Technology Vision-rapport identificeert vijf belangrijke trends die bedrijven in de komende drie jaar moeten aanpakken om nieuwe vormen van bedrijfswaarde te realiseren die deels zullen worden gedreven door betere relaties met stakeholders.
De i in ervaring. Organisaties zullen gepersonaliseerde ervaringen moeten ontwerpen die de kracht en de keuze van een individu versterken. Dit verandert passieve doelgroepen in actieve deelnemers door het transformeren van eenrichtingservaringen – die mensen het gevoel kunnen geven de controle te verliezen – in echte samenwerkingsverbanden. Vijf op de zes ondervraagde algemeen en IT-managers (85 procent) zijn van mening dat het succesvol concurreren in dit nieuwe decennium vereist dat organisaties hun relaties met klanten als partners gaan beschouwen.
AI en ik. Artificial intelligence (AI) zou een extra bijdrage moeten leveren aan de manier waarop mensen hun werk doen, in plaats van een achtervang voor automatisering. Naarmate de AI-capaciteiten toenemen, moeten ondernemingen heroverwegen wat ze doen om van AI een generatief onderdeel van het proces te maken, met vertrouwen en transparantie als kern. Op dit moment rapporteert slechts 37 procent van de organisaties dat ze gebruikmaken van inclusive design of mensgerichte designprincipes om de samenwerking tussen mens en machine te ondersteunen.
Het dilemma van slimme producten. Veronderstellingen over wie eigenaarschap over een product heeft, worden in twijfel getrokken in een wereld die in een staat van ‘forever beta’ terechtkomt. Aangezien ondernemingen proberen een nieuwe generatie producten te introduceren met digitale ervaringen als uitgangspunt, zal het aanpakken van deze nieuwe realiteit cruciaal zijn voor succes. Bijna driekwart (74 procent) van de leidinggevenden meldt dat de slimme, connected producten en diensten van hun organisatie de komende drie jaar meer of aanzienlijk meer updates zullen krijgen.
Robots in de praktijk. De inzet van robotica is niet langer beperkt tot het magazijn of de fabrieksvloer. Nu 5G klaar is om deze snelgroeiende trend verder te versnellen, moet elke onderneming opnieuw nadenken over haar toekomst met het oog op robotica. Leidinggevenden zijn verdeeld in hun visie op de manier waarop hun medewerkers robotica zullen omarmen: 45 procent zegt dat zijn medewerkers zullen worden uitgedaagd om uit te zoeken hoe ze met robots moeten werken, terwijl 55 procent gelooft dat zijn medewerkers gemakkelijk zullen uitvinden hoe ze met robots moeten werken.
• Innovatie-DNA. Ondernemingen hebben toegang tot een ongekende hoeveelheid disruptieve technologie, zoals distributed ledgers, AI, extended reality en quantum computing. Om dit alles in goede banen te leiden – en om te evolueren met de snelheid die de markt vandaag de dag vraagt – zullen organisaties hun eigen unieke innovatie-DNA moeten vaststellen. Driekwart (76 procent) van de leidinggevenden is van mening dat de inzet voor innovatie nog nooit zo hoog is geweest, dus om het ‘goed’ te doen zijn nieuwe manieren van innoveren met ecosysteempartners en derde partijen nodig.

Partners