18-05-2020

JADS en KPN gaan samenwerking aan met ICAI voor ontwikkeling in AI Lab

Deel dit bericht

Jheronimus Academy of Data Science (JADS) gaat, samen met het nationale Innovation Center for Artificial Intelligence (ICAI) en KPN, een nieuw publiek-privaat onderzoekslab opzetten. Het KPN Responsible AI Lab gaat zich toeleggen op het ontwikkelen van nieuwe technologieën, waarbij het verantwoord inzetten van kunstmatige intelligentie centraal staat.

Het lab is gevestigd in ’s-Hertogenbosch en is één van de ICAI labs. Het ICAI is een landelijke samenwerking van verschillende universiteiten, bedrijven en de Nederlandse overheid met als doel om Nederland voorloper te laten blijven op het gebied van AI, door ontwikkeling van kennis en talent op dit gebied. “We zijn er heel trots op om JADS en KPN als partner te verwelkomen in ons ICAI-netwerk. Het is een mooie stap dat we onze krachten bundelen voor de ontwikkeling en toepassing van AI in Nederland,” zegt Maarten de Rijke, Scientific Director van ICAI.

Bewust omgaan met privacy en persoonsgegevens
KPN en JADS werken samen aan promotieonderzoeken op het snijvlak van datawetenschap, techniek, besluitvorming, privacy en compliance. De resultaten van deze onderzoeken worden daarna toegepast om verantwoorde AI-oplossingen te realiseren ten behoeve van het bedrijfsleven, klanten en de samenleving in het algemeen.

JADS is een gezamenlijk initiatief van de Technische Universiteit Eindhoven en Tilburg University, als antwoord op de sterk toenemende vraag naar experts die besluitvormingsprocessen binnen organisaties kunnen verbeteren op basis van big data en een multidisciplinaire aanpak. Eric Postma, wetenschappelijk directeur van het KPN-JADS Responsible AI lab: “Bij datawetenschap draait alles om technologie (wiskunde, statistiek en informatica). Wij passen deze wetenschap toe binnen de context van enerzijds expertise over die domeinen, als aan de andere kant de sociale, ethische en juridische kwesties die spelen bij AI.”

Het doel van het KPN Responsible AI-lab is om met behulp van AI oplossingen voor bedrijven te ontwikkelen, die transparant zijn en waarbij heel bewust met privacy en persoonsgegevens wordt omgegaan.

Van promotieonderzoek naar concrete toepassing
De komende vijf jaar gaan zes promovendi in het KPN Responsible AI lab werken aan projecten die bijdragen aan de technische en juridische aspecten van transparantie, aan data engineering benaderingen die privacy-by-design waarborgen, en aan een gepersonaliseerd en verantwoord aanbod door middel van tekstanalyse en verantwoorde up-lift modellering.

Partners