13-11-2020

CBS presenteert rapport ICT, kennis en economie 2020

Deel dit bericht

In de publicatiereeks ICT, kennis en economie presenteert het CBS een overzicht van de Nederlandse kenniseconomie. Leidraad daarbij vormen de recentste cijfers over hoe bedrijven en personen ICT en internet gebruiken. Ook research en development (R&D), innovatie bij Nederlandse bedrijven, en online platformen komen uitvoerig aan bod in deze editie. Cijfers worden veelvuldig in internationaal perspectief geplaatst, om Nederland met andere landen te vergelijken.

Dat ICT, kennis en economie in Nederland sterk met elkaar verbonden zijn, is nog maar eens bevestigd tijdens de recente crisis veroorzaakt door het nieuwe coronavirus. Grote delen van de Nederlandse economie kwamen abrupt tot stilstand, maar andere delen draaiden ‘gewoon’ door. Mede dankzij de kwaliteit van de Nederlandse ICT-infrastructuur waren veel mensen in staat hun werk vanuit huis te doen en volgden scholieren en studenten onderwijs op afstand.

In de tiende editie van ICT, kennis en economie beschrijft het CBS de meest actuele gegevens over de Nederlandse kenniseconomie in brede zin. Wat is het belang van de ICT-sector in de Nederlandse economie? Hoe gebruiken bedrijven en personen ICT? En hoe ontwikkelen bedrijven nieuwe kennis via R&D? Deze publicatie beschrijft de ontwikkelingen op de thema’s ICT, kennis en economie in Nederland tot en met 2019. De gevolgen van COVID-19 komen in deze editie dus niet aan de orde.

De uitkomsten in ICT, kennis en economie laten zien dat Nederland de derde meest geavanceerde digitale economie van Europa had in 2019. Nederlanders waren digitaal actiever dan ooit. Het aantal ICT-bedrijven nam verder toe. In 2018 presteerde de Nederlandse ICT-sector, in termen van bruto toegevoegde waarde, beter dan de totale economie. Wel was de groei minder sterk dan in voorgaande jaren. Om te blijven groeien gaven bedrijven, instellingen en het hoger onderwijs meer uit aan onderzoek en ontwikkeling.

Deze publicatie bevat naast CBS-cijfers ook gegevens van andere organisaties zoals Eurostat en de OESO, en geeft zo een samenhangend overzicht van de Nederlandse kenniseconomie. Daarmee vormt ook deze editie van ICT, kennis en economie een waardevolle informatiebron voor onderzoekers, beleidsmakers en andere geïnteresseerden.

Tags:

ICT

Company:

CBS

Partners