20-01-2021

Capgemini Open Data Maturity Report 2020 volgt voortgang met open data

Deel dit bericht

Capgemini Invent heeft voor de zesde maal het jaarlijkse Open Data Maturity Report 2020 gepubliceerd waarin het niveau en de volwassenheid van open data in heel Europa wordt gemeten. Dit rapport registreert de vooruitgang die de Europese landen hebben geboekt bij het bevorderen van de publicatie en het hergebruik van open data en de verschillende prioriteiten die zij hebben gesteld om dit mogelijk te maken.

Het verslag is op verzoek van de Europese Commissie opgesteld in het kader van de  European Data Portal en wordt gecoördineerd door Capgemini Invent. Het 2020 rapport laat drie trends zien.

Piekvraag: de COVID-19 pandemie benadrukt de echte behoefte aan data
Europa is goed op weg om de doelstellingen met betrekking tot open data te bereiken en deze beschikbaar te stellen zodat burgers ze kunnen hergebruiken. Dit jaar laten de Europese landen een grote toename van hun volwassenheid zien. De gemiddelde score voor de volwassenheid van open data in de EU27-landen is 76 procent, een stijging van 10 procentpunten ten opzichte van 2019. De scores zijn in alle opzichten gestegen ten opzichte van vorig jaar. Een concentratie van landen in het hogere segment van het resultatenspectrum is ook duidelijk.

2020 heeft ook een hernieuwde nadruk gelegd op het belang van het systematisch verzamelen en beschikbaar stellen van gegevens aan het publiek als gevolg van de COVID-19-pandemie. De noodzaak om te reageren op de noodsituatie heeft ertoe geleid dat veel landen zijn begonnen met het publiceren van gerelateerde data en met het ontwikkelen van initiatieven en dashboards om de data begrijpelijker en inzichtelijker te maken.

Van kwantiteit naar kwaliteit: zorgen voor interoperabiliteit
Naarmate de open dataproposities van de Europese landen volwassener worden, is hun focus verschoven van de kwantiteit van de data die beschikbaar worden gesteld naar het waarborgen van de kwaliteit ervan. Bovendien wordt kwaliteit niet op zichzelf beschouwd, maar als een middel om interoperabiliteit mogelijk te maken: de mogelijkheid om binnen de landen en over de grenzen heen samen te werken door de uitwisseling van gegevens tussen computersystemen te vergemakkelijken. De intensievere focus stelt hergebruikers in staat om de waarde van de gegevens te extraheren en nieuwe producten en diensten te creëren en de voordelen ervan te realiseren.

Van publiceren tot hergebruik: het benutten van de gecreëerde impact
Het genereren van een positief effect op de samenleving en de economie door het publiceren van open gegevens is altijd het uiteindelijke doel geweest van de brede meerjareninspanning in heel Europa. Het meten van het effect is een complexe taak en er is nog steeds geen gedeeld inzicht in hoe dit het beste kan worden gedaan. Veel Europese landen voeren met succes activiteiten uit om te begrijpen en vast te leggen in welke mate open gegevens worden hergebruikt en hoe waarde wordt gecreëerd, door zich in te zetten voor community’s van data-hergebruikers. De Europese Commissie is van plan daarop voort te bouwen door in de komende jaren een gemeenschappelijk effectkader te ontwikkelen.

Het rapport kijkt naar alle lidstaten van de EU-27 en de EVA-landen: IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Zwitserland. Het proces heeft dit jaar voor het eerst de deelname geopend van de landen van het “Oostelijk Partnerschap” (Azerbeidzjan, Georgië, Moldavië en Oekraïne), alsook van het Verenigd Koninkrijk (VK) na de geplande terugtrekking van het land uit de EU.

Download hier het Open Data Maturity Report 2020.

Bekijk het Open Data Maturity dashboard.

Tags:

Data, Open data, EU, Trends

Company:

Capgemini

Partners