11-02-2021

Data Sharing Coalition kondigt Harmonisation Canvas aan

Deel dit bericht

De Data Sharing Coalition heeft op de Conferentie Nederland Digitaal een belangrijke mijlpaal aangekondigd op weg naar het realiseren van het potentieel van datadelen. Met de release van het Harmonisation Canvas wordt een eerste concrete stap gezet naar het mogelijk maken van cross-sectoraal datadelen op grote schaal.

De Data Sharing Coalition is een open en groeiend internationaal initiatief waarin een grote verscheidenheid aan organisaties samenwerkt om de waarde van cross-sectoraal data delen te ontgrendelen. Het initiatief is in januari 2020 gestart nadat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de markt had uitgenodigd om de samenwerking op te zoeken voor het cross-sectoraal delen van data. De Data Sharing Coalition, ondersteund door het ministerie, is hieruit voortgekomen. Het doel van de Data Sharing Coalition is het stimuleren van cross-sectoraal delen van data onder controle van de rechthebbende(n) door het realiseren van interoperabiliteit tussen data deelinitiatieven en het versterken van individuele initiatieven.

Met een diverse groep van deskundigen verkent en documenteert de Data Sharing Coalition generieke afspraken voor het delen van data. Wanneer deze afspraken eenmaal zijn geïmplementeerd, wordt het delen van data op schaal binnen en tussen domeinen en sectoren mogelijk. De basis voor deze generieke afspraken wordt gelegd in het Harmonisation Canvas. Dit document bundelt waardevolle inzichten en kennis die is verzameld tijdens een gezamenlijke verkenning van wat nodig is om cross-sectoraal datadelen mogelijk te maken. Vandaag heeft de Data Sharing Coalition de nieuwste versie van het Harmonisation Canvas uitgebracht. De inzichten in dit canvas komt voort uit bijdragen van 25 experts van 15 verschillende organisaties, cross-sectorale use cases en uit een analyse van bestaande datadeelinitiatieven.

Datadelen op schaal mogelijk maken
De Data Sharing Coalition blijft het Harmonisation Canvas verfijnen, waarna het een definitieve versie uitbrengt in het tweede kwartaal van 2021. Na de release van de definitieve versie dient het document als gids voor de ontwikkeling van generieke afspraken die het delen van data op schaal binnen en tussen domeinen en sectoren mogelijk maakt. Door deze generieke afspraken over onderwerpen als businessmodellen, datastandaarden en beveiliging krijgen organisaties toegang tot nieuwe databronnen. De nieuwe databronnen kunnen vervolgens worden gebruikt om nieuwe economische waarde te creëren en om een bijdrage te leveren aan maatschappelijke thema's als slimme mobiliteit en de energietransitie. Bovendien wordt een groot aantal nieuwe use-cases mogelijk gemaakt op basis van data die wordt gedeeld tussen domeinen en sectoren. Denk aan het delen van energiedata met hypotheekverstrekkers om energiebesparende maatregelen te financieren. Of het delen van logistieke data met verzekeraars voor verbeterde verzekeringsproducten.

Waarde van data ontgrendelen
Door het delen van data tussen domeinen en sectoren kunnen organisaties de werkelijke economische en maatschappelijke waarde van hun data ontgrendelen. In totaal kan deze nieuwe waardecreatie leiden tot een extra groei van het BBP in Nederland van tot wel 1 procent en tot een vergelijkbare groei in andere EU-lidstaten. Het Nederlandse ministerie van Economische Zaken en Klimaat onderkent dit in zijn visie op datadelen en in de Nederlandse Digitaliseringsstrategie. Ook de Europese Commissie onderkent dit in haar Europese Datastrategie; het delen van data tussen domeinen en sectoren is de sleutel tot innovatie en groei van de data-economie.

Meer informatie: Data Sharing Coalition

Tags:

Data

Partners