15-02-2021

GitLab: thuiswerken vraagt om vervangen van kantoormentaliteit

Deel dit bericht

GitLab, de applicatie die integrale ondersteuning biedt voor het complete DevOps-ontwikkelproces en een van de bedrijven waarvan het personeel alleen uit thuiswerkers bestaat, heeft het onderzoek Out of the Office: How the world adapted to working remotely in 2020 gepubliceerd. Voor dit onderzoek naar thuiswerken voerde Gitlab drie maanden lang vraaggesprekken met professionals over de hele wereld.

De focus lag daarbij op disciplines die zich voor thuiswerken lenen. Het rapport Out of the Office is de opvolger van The Remote Work Report: The Future of Work is Remote, dat in maart 2020 werd uitgebracht, een paar dagen voordat landen door de COVID-19 crisis in lockdown moesten. “Door de COVID-19 crisis moesten veel bedrijven snel overstappen op thuiswerken. Ze waren in staat om snel te schakelen dankzij trends op het gebied van connectivity en het steeds digitaler worden van werk”, zegt Sid Sijbrandij, CEO en medeoprichter van GitLab. “In de toekomst zal thuiswerken niet langer worden gezien als een extra voordeel, maar als een vereiste voor een moderne lifestyle.”

“In de loop der jaren hebben we ons leven ingedeeld rond de vaak starre grenzen van ons werk”, zegt Darren Murph, Head of Remote bij GitLab. “Wanneer thuiswerken als concurrentiestrategie wordt omarmd, vullen werk en privé elkaar beter aan. Uit dit nieuwe rapport valt op te maken dat steeds meer bedrijven oog beginnen te krijgen voor deze realiteit en resultaten loskoppelen van de geografische locatie waar iemand werkt.”

Thuiswerken een vereiste
Werknemers beginnen hun leven op slimmere manier in te delen. Ze koesteren daardoor nieuwe verwachtingen ten aanzien van werkgevers. Een derde van de respondenten gebruikt de vermindering van woon-werkverkeer om meer tijd te kunnen doorbrengen met hun gezin. Daarbij noemt een kwart van de respondenten “tijdswinst” als het grootste voordeel van thuiswerken. Slechts een klein percentage bracht verbeteringen in hun werksituatie aan om geld te besparen (12 procent), vanwege de mogelijkheid van betere huisvesting (9 procent) of om productiever te zijn (12 procent) wat doet vermoeden dat deze aspecten minder belangrijk zijn met betrekking tot thuiswerken.

De mogelijkheid om thuis te werken, doet wonderen voor het personeelsbehoud. De onderzoeksresultaten wijzen op een sterk verband tussen loyaliteit aan een werkgever en de mate van ondersteuning die deze voor thuiswerken biedt. 74 procent van de respondenten zegt met enige tot grote waarschijnlijkheid bij hun huidige werkgever te zullen blijven vanwege de geboden ondersteuning voor thuiswerken.

56 procent van de respondenten werkte als gevolg van de pandemie voor de eerste keer vanuit huis. Maar toen hen gevraagd werd of ze nadat de beperkingen worden opgeheven, naar kantoor willen terugkeren, beaamde slechts 1 procent dit. De crisis heeft ertoe geleid dat deze werknemers zichzelf inmiddels als thuiswerker zien. Deze identificatie is belangrijk, omdat het mensen extra motiveert vaardigheiden uit te breiden die de samenwerking met decentrale teams verbeteren.

Niet in een kantoor te vinden
Op de vraag wat bij de keuze van een woonplaats het belangrijkste is, antwoordt bijna de helft (47 procent) nabijheid bij de natuur en buitenruimte. 34 procent vind een prettige thuiswerkomgeving belangrijk en 25 procent hechtte grote waarde aan nabijheid bij hun gezin. 28 procent zegt te willen verhuizen naar een locatie dichter bij de natuur of naar een gemeente met betere voorzieningen. Veel bedrijven hebben een hoop geld geïnvesteerd in speciale voorzieningen op het werk, zoals een kantine en een fitnessruimte. Maar ironisch genoeg bleek slechts 5 procent van de respondenten deze voorzieningen te missen.

Thuiswerken is niet de toekomst van werken, maar de toekomst van leven
37 procent van de respondenten heeft hun leven geoptimaliseerd om meer tijd door te kunnen brengen met hun gezin of vriendenkring. 30 procent vindt de mogelijkheid van recreatie in de natuur of fittness belangrijk en 26 procent stroomlijnt zijn of haar planning om elke dag meer tijd voor zichzelf over te houden.

Hieruit blijkt dat thuiswerken eerder draait om de toekomst van leven dan van werken. Thuiswerkers waarderen de flexibiliteit om hun werkplanning in hun leven in te passen in plaats van omgekeerd. Veel van hen hoeven daarvoor niet te verhuizen. Het belangrijkste is dat thuiswerkers meer grip op hun dagelijkse leven krijgen. Met een paar kleine aanpassingen kunnen ze hun kwaliteit van leven al enorm verbeteren.

Afbakenen grenzen tussen werk en privé
De respondenten werd ook gevraagd naar het advies dat ze zouden geven aan iemand die de mogelijkheid van thuiswerken overweegt. Maar liefst 77 procent van hun antwoorden hield verband met vier kernaspecten: grenzen stellen (25 procent), gefocust en productief blijven (20 procent), je mentale en fysieke gezondheid beschermen (23 procent) en je persoonlijke prioriteiten vooropstellen (9 procent).

Persoonlijk contact onmisbaar voor gezonde bedrijfscultuur
65 procent van de respondenten zegt dat thuiswerken een positieve of neutrale impact op teamwerk heeft gehad. Slechts 25 procent ondervond hierdoor negatieve gevolgen. Ruim de helft (57 procent) mist de sociale interactie met fysiek aanwezige collega’s.

Zelfs experts op het gebied van thuiswerken hebben niet alle antwoorden
In tegenstelling tot de meeste enquêtes werd voor dit onderzoek gebruikgemaakt van open vragen, zodat respondenten in hun eigen woorden konden reageren. Dit leverde verrassende resultaten op. Thuiswerken is nog nieuw, en de pandemie is een uitzonderlijke situatie. Het is onmogelijk om te voorspellen hoe mensen op deze nieuwe situatie zullen reageren. Om hier lering uit te trekken is het nodig om nieuwe vragen te stellen en ruimte te bieden voor het onbekende.

Partners