05-03-2021

Wibu-Systems CmCloudContainer koppelt software-licenties aan ERP-systeem

Deel dit bericht

Wibu-Systems breidt de functionaliteit uit van haar hoofdproduct CodeMeter. CmCloudContainer lost vraagstukken op rond licentiebeheer en bescherming van software ter versterking van de bedrijfsactiviteiten met een simpel, recht-toe-recht-aan licentiëringsproces voor de eindgebruikers, dat tevens als veilig en betrouwbaar wordt ervaren door de softwareleveranciers.

Met CmCloudContainer kunnen softwareontwikkelaars hun broncode afschermen door de licenties ervan onder te brengen in een encrypted omgeving: een container. Die kan bestaan uit een chip, apart geplaatst van CPU en het werkgeheugen; de unieke kenmerken van het systeem gevat in bijvoorbeeld een Trusted Platform Module; in de vorm van aanvullende hardware zoals een externe USB-dongle. Via binding met de unieke kenmerken van een computer is het laadproces van de uitvoerbare softwarecode alleen op te starten via een licentie in een container met de geëncrypte inhoud, die correspondeert met het betreffende systeem.

Bij het gebruik van een clouddienst met CmCloud en CmCloudContainers is de hardware binding met de voorhanden apparatuur niet langer relevant. Eindgebruikers binnen een onderneming geraken daardoor meer betrokken bij het uitgifte en controle proces van licenties. Softwareleveranciers willen hen wel aan de licentievoorwaarden houden. Zij kunnen kiezen tussen een automatisch of handmatig proces om hun met CodeMeter Protection Suite of CodeMeter Core API afgeschermde software te laten activeren conform de licentievoorwaarden. Via de handmatige methode creëren de ontwikkelaars één CmCloudContainer via het CodeMeter Cloud bedieningsscherm voor elke gebruiker. Daarna activeren ze de licentie in de CmCloudContainer en verlenen toegangs- en gebruiksrechten aan de organisaties, waaraan hun software is geleverd.

Geautomatiseerd proces
Bij het volledig automatische proces, maakt de softwareleverancier gebruiksrechten aan in de vorm van tickets. Veelal verloopt de procedure via een ERP-systeem of een e-commerce oplossing. Na ontvangst van de tickets, zal een organisatie haar gebruikers in de gelegenheid stellen hun software te activeren via self-service licentieportalen. De CmCloudContainer en de bijbehorende toegangs- en gebruiksrechten worden overeenkomstig de specificaties van de tickets op de achtergrond aangemaakt. Dankzij het geautomatiseerde proces blijft interactie met de leverancier achterwege. Langs diezelfde ’self-service’ procedure vinden ook de ondersteuningsactiviteiten plaats, zoals hulp bij vergeten of gestolen toegangsrechten.

Wanneer de keuze is gevallen op CmCloudContainer, maken de uitgevers en de gebruikers van softwareproducten deel uit van het CodeMeter ecosysteem. Wibu-Systems heeft zich gecommitteerd aan interoperabiliteit vanuit vier invalshoeken: toegang tot geavanceerde hardware-voorzieningen en softwarelicentie containers; een bewezen beveiligingsconcept, gebaseerd op erkende encryptietechnologie; een veelzijdig licentiebeheersysteem, inzetbaar in alle gangbare werkomgevingen. Of het nu gaat om embedded systemen die de ruggengraat vormen van industriële IoT applicaties dan wel om een willekeurige vorm van consumentgerichte Informatietechnologie, CmCloudContainers doen betrouwbaar hun werk vanaf de specifieke, door Wibu-Systems ingerichte CodeMeter Cloud servers.

Partners