19-03-2021

Atos door IDC uitgeroepen tot Leider in Smart Cities in Europa

Deel dit bericht

Atos is door IDC gepositioneerd als leider in Smart Cities in Europa in haar rapportage MarketScape: European Professional Services for Smart Cities 2020 Vendor Assessment. In dit onderzoek analyseert IDC de negen belangrijkste aanbieders van oplossingen op het gebied van Smart Cities die zich onderscheiden met oplossingen die voor burgers waarde creëren, een bijdrage leveren aan inclusiviteit, duurzaamheid en CO2-reductie.

In Nederland maakt Atos met een combinatie van data steden als Hilversum en Eindhoven veiliger, slimmer en productiever. Met het platform MyCity brengt zij in beide gemeenten de beschikbare data van burgers, overheid en bedrijfsleven op één plek samen om daarmee de leefbaarheid in deze steden te vergroten.

In haar onderzoek doet IDC de aanbeveling dat steden en lokale gemeenschappen Atos in overweging nemen als zij op zoek zijn naar een betrouwbare aanbieder van Managed Services om werkplekken te transformeren of IT-infrastructuren van steden te migreren naar nieuwe multi-cloud omgevingen. Hetzelfde is volgens haar van toepassing als zij een platform nodig hebben om data binnen stedelijke ecosystemen te delen en innovaties die voortkomen uit Europees onderzoek en innovaties hierin in te bedden. Het onderzoek benadrukt ook de grote expertise van Atos als leverancier van systemen voor het waarborgen van de veiligheid in publieke ruimtes. Hierbij wijst zij op de voortrekkersrol die Atos vervult vanwege haar omvangrijke investeringen in big data, data-analyse, cybersecurity en op de bescherming van haar intellectuele eigendom in de publieke sector.

Van slimme straatverlichting tot real time verkeersinformatie
Atos ondersteunt steden en gemeenschappen in heel Europa, waaronder Nederland. Zoals tijdens het project City Pulse in Eindhoven, waarbij zij big data inzet voor real time reactiesystemen om de publieke veiligheid te waarborgen in Stratumseind in Eindhoven: de langste en meest drukbezochte straat van Nederland, die elk weekend door 15.000 tot 20.000 mensen wordt bezocht. Het uitgaansgebied is ingericht met camera's en sensoren die beeld en geluid registreren, WiFi-gegevens oppikken en de temperatuur en bezettingsgraad van parkeergarages meten. Zo analyseert City Pulse of afwijkende patronen in het gedrag van het uitgaanspubliek, die een teken kunnen zijn van opstootjes of criminaliteit. In Hilversum werkt Atos met zes partners aan een veiligere, slimmere en productievere stad. Bijvoorbeeld door energiezuinige straatverlichting die automatisch feller wordt als iemand langsloopt. Ook krijgen burgers real time verkeersinformatie en inzicht in vrije parkeerplaatsen. Maatregelen die zorgen dat er minder vervoersbewegingen zijn, waardoor de luchtkwaliteit in de stad verbetert. Al deze informatie wordt zowel in Eindhoven als Hilversum geleverd door sensoren en camera’s op strategische plekken in de stad, maar er zijn ook veel bestaande data beschikbaar. Door deze data te koppelen, real-time te verwerken en door te geven aan inwoners, lokale ondernemers en bezoekers draagt het Smart City-concept bij aan een grotere leefbaarheid in beide gemeenten.

“Covid-19 heeft de transitie in een stroomversnelling gebracht van een technologisch-centrische visie op Smart Cities naar resultaatgerichte programma’s die waarde bieden aan burgers en de veerkracht tegen crises kunnen vergroten”, vertelt Massimiliano Claps, Research Director in European Government van IDC. “Atos biedt een ruim aanbod van oplossingen voor steden en gemeenschappen: van consulting en systeemimplementaties tot gebruiksgericht ontwerpen en Managed Services. Zij onderscheidt zich door een sterke cultuur op het gebied van Research & Development die haar in staat stelt snel in te spelen op innovaties - zoals op het gebied van kwantum computing, edge computing en kunstmatige intelligentie - en verbindingen te maken met lokale ecosystemen van wetenschappers en startups in heel Europa.”

Company:

Atos, IDC

Partners