02-04-2021

Mendix: Meerderheid werknemers wil nieuwe digitale vaardigheden

Deel dit bericht

Mendix maakt de Nederlandse resultaten bekend van het internationale onderzoek Low-Code Forecasts 2021. Het onderzoek vond 1,8 miljoen potentiële low-code ontwikkelaars onder de 4,5 miljoen fulltime werknemers in Nederland.

Uit de studie blijkt verder dat 77 procent van de Nederlandse werknemers graag nieuwe digitale vaardigheden wil ontwikkelen. Momenteel is slechts 6 procent hier actief mee bezig. De belangrijkste redenen die werknemers noemen om geen nieuwe digitale vaardigheden te ontwikkelen, zijn tevredenheid over het huidige vaardigheidsniveau (35 procent) en tijdgebrek (21 procent). Volgens Gartner is het echter dringend nodig de pool van ontwikkelaarstalent aanzienlijk uit te breiden om het tempo van de digitalisering bij te houden. Zeker gezien het feit dat IT-afdelingen vijf keer zoveel verzoeken voor applicaties ontvangen dan ze kunnen leveren.

Een werknemer die nu een app wil ontwikkelen, gaat met dit verzoek in 30 procent van de gevallen naar de IT-afdeling. Een kwart van de ondervraagden stelt dat ze door middel van persoonlijke training zelf aan de slag zouden gaan. Dit betekent dat er een enorme kans is voor werkgevers om 55 procent van hun werknemers actief te betrekken bij het ontwikkelen van vaardigheden. Op dit moment wordt in 40 procent van de gevallen een nieuwe app ontwikkeld door de IT-afdeling in samenwerking met relevante collega’s en in 37 procent door alleen de IT-afdeling. In 25 procent van de gevallen wordt de ontwikkeling uitbesteed aan een externe partner en bij 7 procent komt er een kant-en-klare oplossing van een leverancier.

Dat er een tekort is aan IT-personeel is al jaren een veelgehoorde boodschap. Ook in 2020 benoemde het UWV het wederom in het rapport over ‘kansrijke en minder kansrijke beroepen’. Naast voldoende carrièrekansen voor specialisten op het gebied van security en cloud, is er ook veel vraag naar software-ontwikkelaars. Mendix liet in verschillende landen, waaronder Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, onderzoeken hoeveel potentiële ontwikkelaars er zich onder de beroepsbevolking bevinden en wat de belangrijkste beweegredenen zijn voor professionals om digitale vaardigheden te ontwikkelen.  
 
Meer dan helft wil bijdrage leveren aan digitalisering
Van de ondervraagden geeft 83 procent aan dat je nooit te oud bent om nieuwe digitale vaardigheden te leren. Leeftijd hoeft dus geen rol te spelen het om- of bijscholen naar een IT-functie. Met de opgedane kennis zou 57 procent van de ondervraagden willen bijdragen aan de digitalisering van de organisatie. Daarnaast zou 46 procent graag een applicatie ontwikkelen die een specifiek probleem of uitdaging in het werk oplost. Ook het uitvoeren van de eigen taken en werkzaamheden zou een stuk succesvoller zijn met betere digitale vaardigheden, zo stelt 56 procent van de ondervraagden. 27 procent ziet het als een aanleiding om ook in andere branches aan de slag te kunnen en 25 procent wil met de nieuwe vaardigheden hogerop komen in het bedrijf.

Meer succes digitale initiatieven door samenwerking
In het onderzoek is ook gevraagd naar wat werknemers denken bij te kunnen dragen als ze hun digitale vaardigheden verder zouden ontwikkelen. Hierop antwoordt 40 procent dat het hen zou helpen om de bedrijfsbehoeften beter te begrijpen en 35 procent zou graag samen met het IT-team uitdagingen aanpakken. 33 procent stelt dat de implementatie van digitale initiatieven succesvoller zou zijn, als dit samen met IT-team wordt opgepakt.

Company:

Mendix

Partners