10-05-2021

Visma | Onguard breekt lans voor Intelligente Automatisering in Fintech

Deel dit bericht

Intelligente Automatisering is de nieuwste trend binnen de financiële sector, maar tegelijkertijd blijkt twee op de drie finance professionals geen idee te hebben wat deze trend inhoudt. Dit blijkt uit onderzoek van Visma | Onguard, een Fintech-bedrijf dat zich toelegt op het order-to-cash-proces.

Het onderzoek is uitgevoerd onder ruim 300 finance professionals die werkzaam zijn bij organisaties met meer dan 50 fte. De trend is binnen de financiële wereld niet geheel onbekend: vier op de vijf finance professionals geeft aan wel eens van de trend gehoord te hebben. Het is voornamelijk dat de inhoud bij 45 procent van de professionals onbekend is.

Niet bekend, wel willen toepassen
Dat zo’n groot deel van de finance professionals niet weet wat Intelligente Automatisering inhoudt, is opvallend. Uit hetzelfde onderzoek blijkt namelijk dat maar liefst 77 procent van de finance professionals van plan is Intelligente Automatisering toe te passen binnen hun organisatie. De termijn waarop men dat wil realiseren, loopt uiteen. Het merendeel (39 procent) van de professionals geeft aan zich pas in de vroege planningsfase te bevinden en slechts 12 procent denkt het binnen een jaar toe te passen.

Volgens CEO Marieke Saeij van Visma | Onguard is het opvallend dat finance professionals de trend Intelligente Automatisering wel willen doorvoeren in hun organisatie, maar tegelijkertijd geen weet hebben van de inhoud. “Intelligente Automatisering is de automatisering van bedrijfsprocessen die niet repetitief of voorspelbaar is, maar waarbij enige mate van intelligentie – vooraf geprogrammeerd of kunstmatig – ingezet wordt om tot de beste uitkomst te komen. Als Visma | Onguard kunnen we de ambitie van finance professionals om trends als deze te implementeren alleen maar toejuichen. We zien voor ons een duidelijke rol weggelegd om iedere finance professional duidelijk te maken wat Intelligente Automatisering inhoudt en hoe het een meerwaarde oplevert voor hun organisatie. Intelligente Automatisering maakt het werk namelijk een stuk makkelijker. Hierdoor blijft er voor de finance professional meer ruimte over om als mens van meer betekenis te zijn voor de organisatie.”

Robotisering heeft nog een lange weg te gaan
Ook Robotic Process Automation (RPA), oftewel robotisering, maakt deel uit van Intelligente Automatisering. Uit het onderzoek blijkt dat dit iets is waar organisaties nog amper gebruik van maken. Zo geeft 28 procent van de finance professionals aan dat het gebruik ervan niet op hun agenda staat en nog eens 44 procent geeft aan dat zij of in de verkennende fase zitten, of ideeën aan het ontwikkelen zijn wat betreft de integratie van RPA of robotisering. Slechts 10 procent van de organisaties maakt hier nu al gebruik van.

Partners