14-05-2021

Salaris Nederlandse developers stijgt in vijf jaar met 12 procent

Deel dit bericht

Het gemiddelde salaris van de Nederlandse developer is sinds 2016 gegroeid van 50.000 tot 56.000 euro, een stijging van 12 procent. Hoewel de komst van de pandemie in 2020 tot fluctuerende loongemiddelden leidde, bleven het aantal uitnodigingen voor sollicitatiegesprekken en gemiddelde salarissen toch stijgen. Dit blijkt uit cijfers van Honeypot die, met behulp van 12 duizend data points, de loongegevens van Nederlandse developers heeft geanalyseerd. Opvallend daarbij is de invloed van locatie en taal op het gemiddelde salaris.

Nederland is populair onder softwareontwikkelaars. Met name Amsterdam is een gewilde vestigingsplaats. De stad werd eerder door Hubspot uitgeroepen tot Europa’s beste werkplek, mede dankzij de hoge lonen. Deze salarissen zijn de afgelopen paar jaar dan ook sterk doorgestegen, zo blijkt uit het Developers Salaries 2021 Rapport dat door Honeypot is uitgebracht. In 2016 verdiende een Nederlandse software developer jaarlijks gemiddeld nog 50.000 euro. Amper vijf jaar later komt dat gemiddelde jaarloon uit op 56.000 euro bruto. Opvallend genoeg zien developers die geen Nederlands spreken jaarlijks net iets meer op hun bankrekening bijgeschreven worden: iemand die de taal niet spreekt verdient in Nederland gemiddeld 58.000 euro, en in Amsterdam is dat zelfs 60.000 euro. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat ontwikkelaars die naar Nederland gereisd zijn voor werk al waardevolle ervaring hebben opgedaan of unieke vaardigheden hebben die hen goede kandidaten maken. Ook zijn developers uit het buitenland meestal hoog opgeleid, wat de salarisverwachtingen verhoogt.

Impact Covid-19
De pandemie zette vorig jaar ook de arbeidsmarkt op zijn kop. Tussen maart en april 2020, het moment dat Nederland abrupt in lockdown ging, werden er 12 procent minder developers aangenomen ten opzichte van diezelfde periode het jaar daarvoor. Ook de rest van 2020 waren er opvallend instabiele en fluctuerende cijfers te zien: de gemiddelde jaarsalarissen varieerden maandelijks tussen de 53.000 en 61.000 euro. Wanneer naar het volledige jaar wordt gekeken heeft de coronacrisis uiteindelijk niet echt invloed gehad op het gemiddelde salaris van de ontwikkelaar. Want hoewel de pandemie in Nederland over het algemeen tot lagere salarissen leidde, gold dat niet voor developers. Sterker nog: de gemiddelde salarissen blijven stijgen en het aantal uitnodigingen dat een ontwikkelaar voor een sollicitatiegesprek ontvangt, neemt alleen maar toe in ons land.

Salarisgroei het grootst in Amsterdam
Uit de cijfers van Honeypot blijkt ook dat Nederlandse developers grote loonstappen kunnen maken in hun carrière. Starters verdienen in hun eerste jaar gemiddeld 39.000 euro en groeien na een jaar al door naar een gemiddelde van 44.000 euro. Afhankelijk van het soort functie - managementrollen leveren aanzienlijk meer op - zit een developer na zo’n 8 jaar ervaring gemiddeld op een jaarsalaris van 63.000 euro. In Amsterdam hebben developers het nog iets beter voor elkaar: daar is de salarisgroei het hoogste vergeleken met andere steden in Nederland, maar ook in Duitsland en Oostenrijk.

Verantwoording
Bij het opstellen van het Developers Salaries 2021 Rapport zijn de salarissen die wervende bedrijven opgaven tijdens het sollicitatieproces op het Honeypot-platform als belangrijkste gegevensbron gebruikt. De bevindingen uit dit onderzoek zijn gebasseerd op meer dan 12.000 datapunten, verzameld in de afgelopen vijf jaar.

Het volledige rapport is hier beschikbaar.

Partners