18-06-2021

OAZ kiest USoft als low-code platform voor ontwikkeling MijnOAZ 2.0

Deel dit bericht

OAZ, kennispartner op HR-gebied, heeft USoft gekozen als low-code platform voor de ontwikkeling van MijnOAZ 2.0. Samen met IT-dienstverlener Endava start OAZ met de verdere automatisering van de processen die zich richten op hun dienstverlening. Het project bij OAZ is een onderdeel van de vliegende start van het recent gesloten partnership tussen USoft en Endava.

OAZ geeft maatwerkadvies over en ondersteunt bedrijven bij het verkrijgen van subsidies en andere financiële voordelen voor hun organisatie. Met het bestaande MijnOAZ platform is een groot deel van het dienstenpakket van OAZ al geautomatiseerd. Middels de doorontwikkeling naar het nieuwe platform, MijnOAZ 2.0, worden verdere stappen gezet om meer diensten hieraan toe te voegen en de functionaliteiten uit te breiden.

MijnOAZ 2.0 zal bestaan uit een webinterface waarop per organisatie te zien is welke activiteiten er moeten worden uitgevoerd voor de specifieke regelingen. Deze activiteiten worden door de rules engine van USoft geautomatiseerd op basis van bedrijfsregels, zoals deadlines van subsidieverstrekkers of vastgelegde periodes in de wetgeving.

Doordat regelingen voortdurend veranderen, is het van belang dat ook de systemen daarin meebewegen. De keuze voor het USoft low-code platform op basis van business rules zorgt ervoor dat wijzigingen in bestaande regelingen en de introductie van nieuwe regelingen in de toekomst sneller in het systeem verwerkt kunnen worden. Klanten krijgen in deze nieuwe opzet ook meer inzicht in de status van de beschikbare subsidies en kostenbesparingen binnen hun organisatie en kunnen in de MijnOAZ-omgeving alle nodige informatie vinden en delen.

Betrokkenheid gebruikers door natuurlijke taal
Endava zal, met hulp van de specialisten van USoft, het project starten met de implementatie van de regelingen Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) en gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk). Hiermee worden de in het digitale platform beschikbare diensten aanzienlijk verbreed. Kenmerken uit het bestaande systeem, zoals tekstherkenning, worden geïntegreerd in de nieuwe applicatie. In korte cycli wordt functionaliteit gerealiseerd en getest met inbreng en begrip van de gebruikers, de specialisten van OAZ. Het USoft platform maakt gebruik van natuurlijke taal om de specificaties voor nieuwe applicaties vast te leggen. Hiermee beantwoordt USoft de behoefte van OAZ om gebruikers meer te betrekken bij het opstellen van de specificaties.

Partners