16-07-2021

Atos Digital Hub brengt data-uitwisseling naar hoger niveau

Deel dit bericht

Tijdens de Atos Technology Days is de Atos Digital Hub gelanceerd. Atos positioneert zich met dit initiatief als een belangrijke speler in de groeiende data-economie en zet hiermee haar strategische visie voor de komende jaren uiteen. Atos Digital Hub is een oplossing die als katalysator kan fungeren voor de ontwikkeling van platforms voor ecosystemen.

Binnen organisaties worden data nog vaak opgeslagen in silo’s. Atos gelooft dat echter waardecreatie mogelijk is door middel van Data Federation, een meta-database management systeem dat verschillende autonome databases ontsluit. Met Atos Digital Hub ondersteunt zij organisaties met een digitaal ecosysteem dat als ‘data hub’ kan fungeren.

Als het gaat om de waarde van data zijn organisaties zelden in staat de juiste puzzelstukjes in elkaar te schuiven. Toch geloven veel partijen dat hun stukjes van deze puzzel waarde toevoegen en zijn zij terughoudend met het delen van data, zolang er geen helder beeld is van hoe zij hieruit inkomsten kunnen genereren. Bovendien gelden er allerlei verplichtingen waaraan zij moeten voldoen op basis van privacyregelgeving. Het delen van data en samenwerking binnen een digitaal ecosysteem biedt echter grote flexibiliteit aan bedrijven. Het stelt hen in staat zich snel aan veranderingen aan te passen en in te spelen op veranderende klantbehoeften.

Atos Digital Hub heeft als doel een nieuwe waardeketen te creëren binnen data-gedreven ecosystemen. Dit zijn netwerken waarin verschillende schakels (organisaties, partners, leveranciers en klanten) op een transparante manier diensten ontwikkelen, beheren en exploiteren op basis van heldere en contractueel vastgelegde waarborgen over hoe data worden gebruikt en beschermd. In aanvulling op bestaande analyse-methodieken en AI waarmee de waarde van data kan worden ontsloten, maakt dit raamwerk het mogelijk toepassingen te ontwikkelen, die zijn gebaseerd op Data Federation, met behulp van een blauwdruk die is toegesneden op specifieke sectoren. Atos treedt hierbij op als intermediair en neutrale partij die het platform beheert en verder ontwikkelt. In deze hoedanigheid waarborgt zij de vereiste niveaus van betrouwbaarheid en veiligheid en kan zij alle deelnemers aan het platform ervan verzekeren dat iedereen gelijkwaardig wordt behandeld.

Atos Digital Hub maakt de ontwikkeling van op maat gesneden platforms mogelijk voor een breed spectrum van activiteiten en sectoren, zoals:
• Gezondheidszorg en Life Sciences: het bieden van gepersonaliseerde en efficiënte behandelpaden voor patiënten, als resultaat van klinische zorgplatforms die een community van zorgprofessionals en -aanbieders, laboratoria en overheidsorganisaties in staat stellen waardevolle informatie op het gebied van gezondheid te delen, nieuwe standaarden te ontwikkelen en disfunctioneren in systemen te voorkomen.
• Opladen van elektrische voertuigen: creëren van datafederaties tussen energiebedrijven, exploitanten van oplaadpunten en autofabrikanten, zodat gebruikers eenvoudig toegang krijgen tot oplaadpunten en hieraan gerelateerde betaaldiensten.
• Toerisme: het ontwikkelen van een collaboratieve omgeving waarin het aanbod van verschillende lokale toeristische bedrijven (vluchtinformatie, restaurants, winkels en organisatoren van evenementen) wordt ontsloten, waardoor binnen het gehele ecosysteem meer inkomsten kunnen worden gegenereerd.
• CO2-reductie: het in staat stellen van bedrijven om de berekening van, verslaglegging over, data-analyses en visualisering van hun CO2-uitstoot in de gehele bevoorradingsketen eenvoudig te laten verlopen; hierbij worden zij ondersteund door certificerende organisaties en lokale overheden om een transparante methode van data-uitwisseling te waarborgen. Voor Atos behoort het beperken van de CO2-voetafdruk tot de kern van haar activiteiten als onderdeel van haar missie op termijn volledig klimaatneutraal te worden.

Partners