19-07-2021

KNVI helpt informatiehuishouding Rijksoverheid verbeteren

Deel dit bericht

De Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Informatieprofessionals (KNVI) en het Ministerie van OCW hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Kern van de samenwerking is het verbeteren van de informatiehuishouding van de overheid door de inzet van toekomstgericht opgeleide informatieprofessionals.  

De informatiehuishouding van het Rijk ondergaat een grote veranderoperatie. De Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Informatieprofessionals (KNVI) komt daarbij ondersteunen. De beroepsvereniging KNVI vertegenwoordigt circa 4.000 informatieprofessionals, voert een actief wervingsbeleid bij universiteiten en hogescholen (de Young professionals) en verzorgt met haar partners opleidingen. De samenwerking past binnen de doelstellingen van zowel de Rijksoverheid als de KNVI, namelijk het leveren van een bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling van informatieprofessionals in het algemeen en het verder ontwikkelen van het vakgebied en de daarbij behorende competenties in het bijzonder.  

De samenwerking krijgt op diverse manieren vorm. Met het delen van hun kennis en het gebruiken van elkaars netwerken voor de bekendmaking van belangrijke relevante evenementen en gebeurtenissen. Ook gaat de KNVI, als kennis- en netwerkpartner, meedenken met het verder opzetten van onderdelen van het rijksbrede ondersteuningsprogramma.

De KNVI gaat ook het Rijk ondersteunen bij het samenstellen van advies- en klankbordgroepen, bijvoorbeeld voor het beoordelen van selectiecriteria voor opleiders, het meedenken in competentie-uitwerkingen of een deel van het functiegebouw.  

De volgende gezamenlijke onderwerpen zijn inmiddels geadresseerd:
1. Kosteloze ondersteuning voor Rijksorganisaties bij de werving van de benodigde extra informatieprofessionals door vacatures te plaatsen die binnen het Rijk vacant zijn en het interesseren van stagiairs en afgestudeerden.
2. Het verbeteren van processen en oplossingen voor een goede informatiehuishouding.
3. Bewustzijn verhogen ten aanzien van het goed omgaan met overheidsinformatie, en vaardigheden versterken van alle betrokkenen.  
4. Professionaliseren van informatiespecialisten door aandacht te geven aan competenties, opleidingen en plaats in de organisatie.
5. Het gezamenlijk agenderen van en onder de aandacht brengen van de belangrijkste issues uit het vakgebied door o.a. publicaties in vakbladen.

Deze onderwerpen hebben de warme aandacht van zowel het Rijk als de KNVI en zijn ook onderwerp van gesprek in diverse interessegroepen binnen de vereniging. Ze raken aan de missie en visie van de KNVI om op inhoud het vakgebied verder te helpen brengen, en de thema’s die onderdeel zijn van Smart Humanity en de maatschappelijke bijdrage die iedere informatieprofessional levert.

Company:

KNVI, Rijksoverheid

Partners