16-08-2021

PQR en Telindus winnen Rijksoverheid Aanbesteding voor Datacenters

Deel dit bericht

De combinatie PQR en Telindus is winnaar van de Rijksoverheid Aanbesteding voor Datacenters 2021 (ROAD2021). Voor de categorie Datacenters hebben de ICT-dienstverleners de handen ineen geslagen en zijn ze geselecteerd als een van de vier winnaars van de ROAD2021 aanbesteding. De opdracht omvat de levering van datacenter-, netwerk-, en securitytechnologie en bijbehorende dienstverlening.

ROAD2021 is een aanbesteding die onder verantwoordelijkheid van de categorie Datacenters van het Inkoopuitvoeringscentrum Noord (IUC-Noord) van OCW uitgevoerd wordt. De operationele eenheden die deelnemen aan deze aanbesteding zijn dienstonderdelen van het ministerie van Justitie en Veiligheid, één deelnemer van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en één deelnemer van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. De duur van het contract is initieel drie jaar met een optie tot verlenging van één jaar. De geraamde waarde van de nieuwe overeenkomst bedraagt 90 miljoen euro, verdeeld over vier jaar.

Duurzaamheid belangrijk aandachtspunt
In deze aanbesteding maakt de Rijksoverheid kenbaar zowel tijdens de gunning als looptijd van de Raamovereenkomst veel aandacht te schenken aan duurzaamheid. Zo verwacht het van zijn leveranciers dat zij een bijdrage leveren aan de doelstelling van het Rijk om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Dit betekent voor datacenters dat in 2030 alle hardware en netwerken voldoen aan de meest recente Energy Star-eisen, de meest energie-efficiënte hardware en netwerken worden ingekocht en de Data Center Infrastructure Efficiency (de verhouding tussen het energieverbruik van de ICT-apparatuur en het totale energieverbruik van het datacenter) minimaal 50 procent is.

CEO Marijke Kasius van PQR: “PQR hecht veel waarde aan duurzaamheid en we zijn trots dat we aan de duurzaamheidseisen van de ROAD2021 aanbesteding voldoen. In onze dienstverlening en bedrijfsvoering zoeken we voortdurend naar manieren om onze impact op het milieu en onze CO2-uitstoot te reduceren. We zijn verheugd dat we wederom geselecteerd zijn om als leverancier voor de ROAD2021-klanten op te treden. We gaan er alles aan doen om de kwaliteit van de dienstverlening zoals we deze in de voorgaande ROAD-contracten hebben verleend, te blijven leveren, en zijn ervan overtuigd dit de komende jaren in goede samenwerking met Telindus te kunnen doen.”

Company:

PQR, Telindus

Partners