05-11-2021

BranchKey Federated Machine Learning voorkomt privacy-issues

Deel dit bericht

De Nederlandse startup BranchKey betreedt de Europese markt met een platform voor Federated Machine Learning. Deze techniek binnen het domein van kunstmatige intelligentie maakt het mogelijk voor organisaties om samen te werken zonder dat privacygevoelige data gedeeld hoeft te worden. Het bedrijf heeft in september een investering binnengehaald via StartCapital Partners en de RVO.
 
Ziekenhuizen en zorginstellingen gebruiken steeds vaker kunstmatige intelligentie om de zorgverlening te verbeteren. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om een KI-model in te zetten om kanker op te sporen in CT-scan foto’s. Dit model wordt getraind op de data van een ziekenhuis en kan alleen verbeterd worden door het nog meer data te laten zien. Ziekenhuizen willen graag samenwerken, maar kunnen dit niet omdat patiëntgegevens niet zomaar uitgewisseld mogen worden. Met de technologie van BranchKey wordt dit nu wel mogelijk. De nieuw ontwikkelde technologie zorgt voor informatiedeling via modellen in plaats van informatiedeling via data.

Externe databronnen
Kunstmatige Intelligentie modellen kunnen complexe taken van mensen overnemen en beslissingen maken. Voordat KI-modellen dit betrouwbaar kunnen doen, moeten deze modellen heel veel voorbeelden gezien en verwerkt hebben. Hierdoor is het noodzakelijk om zoveel mogelijk externe databronnen in te zien. Tegelijkertijd is het belangrijk om privacygevoelige data te beschermen, omdat deze niet in de verkeerde handen mogen komen. Hierdoor is er een kloof ontstaan tussen de groei van KI en de bescherming van persoonsgegevens.

De technologie van BranchKey zorgt ervoor dat deze kloof overbrugd wordt. Aan de grondslag hiervan ligt Federated Machine Learning, een nieuw onderzoeksveld binnen de Kunstmatige Intelligentie. Deze techniek zorgt ervoor dat KI-modellen met elkaar kunnen communiceren en van elkaar kunnen leren. Hierdoor is hier niet meer nodig om van data te leren, maar kan een KI-model rechtstreeks van een ander KI-model leren.

Anti-witwas software
Een toepassing waar BranchKey nu mee werkt is anti-witwas software. Door de aangescherpte anti-witwas maatregelen van de overheid doen banken er nu alles aan om witwassen te voorkomen. Echter, komt het vaak voor dat criminelen bij meerdere banken en instellingen bankieren. Om criminele activiteiten zo nauwkeurig mogelijk op te sporen, willen banken onderling informatie kunnen uitwisselen. Uit deze informatie zouden namelijk eventuele witwas patronen eerder kunnen worden vastgesteld.

BranchKey wil met de investering het platform verder ontwikkelen en in meerdere sectoren actief worden.

Partners