04-02-2022

Rackspace: Vraag naar maatwerk AI werkt tekort aan skills in de hand

Deel dit bericht

Een onderzoek door Rackspace Technology wijst uit dat de vraag naar maatoplossingen op het gebied van artificial intelligence en machine learning een tekort aan gekwalificeerd personeel in de hand werkt. De meerderheid van alle Nederlandse IT-beslissers zegt dat hun organisatie AI- en ML-oplossingen van de grond af aan wil ontwikkelen. Slechts 12 procent kiest voor kant-en-klare oplossingen.

Deze ontwikkeling jaagt de vraag naar personeel met passende kwalificaties aan. 78 procent van alle Nederlandse IT-managers is actief op zoek naar mensen met kennis van AI en ML. Gevraagd naar de meest schaarse skills zeiden de respondenten dat data quality-analisten het moeilijkst te vinden waren. Dit werd op de voet gevolgd door specialisten in machine learning, deep learning en predictive modellering.

Bijna een derde van alle organisaties die aan het onderzoek deelnamen (31 procent) zei dat een tekort aan gekwalificeerd personeel het lastig maakt om de beoogde resultaten te boeken met hun AI- en ML-programma’s. IT-managers hebben op het gebied van AI en ML behoefte aan verdere upskilling van hun teamleden ten aanzien van programmeren en softwareontwerp (50 procent), het analyseren van de datakwaliteit (41 procent), data governance en beveiligingsexpertise (39 procent) en machine learning (36 procent).

De meerderheid (62 procent) van IT-managers gaf aan dat AI en ML inmiddels deel uitmaken van hun huidige bedrijfsstrategie. De meeste bedrijven (67 procent) zeggen dat AI en ML aanzienlijke voordelen hebben opgeleverd voor hun operationele processen. Deze technologieën hebben daarnaast een positieve impact op de omzet (69 procent), merkreputatie (66 procent), het vermogen om kostenbesparingen te realiseren (64 procent) en de merkbekendheid (62 procent).

Organisaties begeven zich nu in een fase waarin ze hun AI- en ML-modellen optimaliseren en opschalen (25 procent) of van proof of concepts en pilots overgaan tot het in productie nemen van oplossingen (37 procent). Om het potentieel van de technologie verder te ontsluiten investeren IT-managers een groter aandeel van hun IT-budget in AI- en ML-programma’s. 86 procent van alle Nederlandse organisaties zal in 2022 meer dan 6 procent van hun jaarlijkse IT-budget daaraan besteden. Dit vertegenwoordigt een stijging van 26 procent ten opzichte van 2021.

Nieuwe volwassenheidsfase
Volgens Simon Bennett, CTO voor EMEA bij Rackspace Technology gaan veel organisaties een nieuwe volwassenheidsfase in wat betreft de toepassing van AI en ML om een substantiële return on investment te kunnen realiseren. “We zien dit weerspiegeld in de prominentere rol van AI binnen zakelijke en IT-strategieën. Deze ontwikkeling houdt tegelijkertijd in dat het gebruik van AI niet langer concurrentievoordeel oplevert. Bedrijven die niet in AI investeren zullen echter op grote achterstand komen te staan ten opzichte van de concurrentie. Veel IT-managers investeren in upskilling-programma’s om de interne kennis van AI en ML te vergroten. Bedrijven zouden echter niet alleen moeten kijken naar de speciale skills die ze kunnen aantrekken. AI- en ML-professionals zijn vaak kostbaar en moeilijk vindbaar. Bedrijven zouden daarentegen moeten nagaan op welke punten ze de kennis en ervaring van vertrouwde partners kunnen inzetten om het groeiende aantal bedrijfskritische AI- en ML-initiatieven een vliegende start te bezorgen."

Onderzoeksmethodiek
Het wereldwijde onderzoek werd uitgevoerd door Coleman Parkes Research in september 2021. De onderzoeksresultaten zijn gebaseerd op vraaggesprekken met 1.870 IT-managers die actief waren in de publieke sector, energiewereld, gezondheidszorg, farmaceutische en biomedische sector, financiële dienstverlening, industrie, logistieke sector, media- en entertainmentwereld, de horeca en de reissector. 600 van de respondenten waren actief in Europa, en 180 daarvan in Nederland.

Partners