23-02-2022

Capgemini lanceert Quantum Lab en wordt IBM Quantum Hub

Deel dit bericht

Capgemini heeft een lab met een team van deskundigen op het gebied van kwantumtechnologie opgezet om capaciteiten te ontwikkelen en onderzoeksfaciliteiten te coördineren die gericht zijn op het verder brengen van kwantumtechnologieën en de verkenning van het potentieel ervan. Naast het werk van Capgemini om Quantum Communications en Quantum Sensing te onderzoeken, omvat het initiatief ook een samenwerking met IBM om klanten te helpen bij het ontwikkelen en optimaliseren van hun initiatieven op het gebied van Quantum Computing.

Capgemini’s Quantum Lab (Q-Lab) bestaat uit deskundigen op het gebied van kwantumtechnologie en hooggespecialiseerde faciliteiten in het Verenigd Koninkrijk, Portugal en India, om het potentieel van kwantumtechnologieën te benutten. Capgemini’s Q-Lab zal onderzoeksprogramma’s coördineren om bedrijfsgerichte klantproposities te ontwikkelen voor sectoren die in de middellange toekomst waarschijnlijk het meest van kwantumtechnologieën zullen profiteren – biowetenschappen, financiële diensten, auto-industrie en lucht- en ruimtevaart. Het zal ook de aanzet geven tot experimenten met klanten in hun kwantumtraject en de opbouw van interne vaardigheden en capaciteiten versnellen.

Dit initiatief maakt gebruik van de ervaring van gespecialiseerde technische teams binnen Capgemini die al wetenschappelijke en technologische capaciteiten hebben opgebouwd op het gebied van kwantum, door middel van vroege experimenten en incubatie bij klanten.

IBM Quantum Hub
Daarnaast heeft Capgemini een overeenkomst gesloten met IBM om een IBM Quantum Hub te worden, waardoor klanten toegang krijgen tot IBM’s kwantumcomputersystemen, waaronder IBM’s onlangs aangekondigde 127 qubit processor, ‘Eagle’, en tot IBM’s kwantumexpertise en Qiskit, IBM’s open-source kwantuminformatiesoftware development kit. Door samen te werken met IBM sluit Capgemini zich aan bij meer dan 170 IBM Quantum Network-leden, waaronder Fortune 500-bedrijven, start-ups, academische instellingen en onderzoekslaboratoria, die allemaal werken aan de ontwikkeling van kwantumcomputing en praktische toepassingen verkennen. Het Quantum-team en de klanten van IBM onderzoeken samen hoe kwantumcomputing een bijdrage kan leveren aan diverse sectoren en disciplines, waaronder financiën, energie, chemie, materiaalkunde, optimalisatie en machine learning, om er maar enkele te noemen. Via deze overeenkomst zal Capgemini het voor klanten eenvoudiger maken om toegang te krijgen tot IBM’s gelicentieerde technologie en hen voorzien van professionele diensten voor end-to-end implementatie. Het is de bedoeling om uiteindelijk met prototypes en ‘proofs of concepts’ de potentiële waarde aan te tonen van het gebruik van kwantumtechnologieën om voorheen complexe bedrijfsproblemen voor klanten aan te pakken, waarbij wordt toegewerkt naar de implementatie van use cases voor kwantumcomputing.

Het Q-lab zal zich richten op drie gebieden van waardecreatie voor klanten:
• Quantum Computing verwijst naar het gebruik van kwantumeigenschappen om berekeningen uit te voeren. Belangrijke toepassingsgebieden zijn problemen die complexe optimalisatie, simulatie of machinaal leren vereisen. Bedrijven die doorgaans afhankelijk zijn van zware rekenfaciliteiten, zoals moleculair ontwerp in de biowetenschappen, vloeistofdynamica in de lucht- en ruimtevaart, of stochastische financiële modellen, zullen als een van de eersten hiervan profiteren.
• Bij Quantum Communications gaat het om het overbrengen en controleren van informatie met behulp van de wetten van de kwantummechanica. Kwantumveilige communicatie zou een enorme impact kunnen hebben op gebieden die van cruciaal belang zijn voor wetenschap, industrie en gegevensbeveiliging. Bovendien is het de bedoeling dat klanten toegang krijgen tot het nieuwe rijk van mogelijkheden dat de kwantumtechnologieën bieden, met name op het gebied van vertrouwelijk computergebruik, gegevensopslag en gegevensuitwisseling.
• Quantum Sensing verwijst naar het meten van kwantumtoestanden, die uiterst gevoelig zijn voor verstoringen. Quantum sensing ligt aan de basis van vooruitgang op allerlei gebieden, van medische diagnose tot autonoom vervoer en intelligente industrieën. Het kan helpen bij het nauwkeurig meten van elektrische en magnetische velden, het meten van fysische grootheden aan de hand van atomaire eigenschappen, en het gebruik van kwantumverstrengeling om de gevoeligheid of nauwkeurigheid te verbeteren.

Partners