17-05-2022

Ordina Digital Monitor: Binnen twee jaar alles in de cloud

Deel dit bericht

Organisaties kunnen en willen niet meer om de cloud heen. Driekwart van de organisaties verwacht dan ook binnen twee jaar dat alles staat en draait in de cloud. Maar er zijn uitdagingen. Denk aan eisen vanuit security, compliance en wetgeving, verouderde applicaties en beperkte cloudexpertise in organisaties. “Laat dit je niet weerhouden om mee te gaan in de transitie", is het advies van Wonne Keysers, Director Business Platforms & Cloud bij Ordina.

De Ordina Digital Monitor, afgenomen onder 1252 besluitvormers uit de industrie, financiële dienstverlening en de (semi-)overheid, brengt in kaart hoe het ervoor staat op IT-gebied in Nederland. Waaronder de cloudadoptie in organisaties:
• De helft (50 procent) van de ondervraagden maakt op dit moment gebruik van publieke cloudoplossingen; de andere helft (nog) niet.
• Driekwart (75 procent) denkt dat binnen twee jaar alles op een publieke cloud staat.
• Het merendeel (72 procent) geeft aan dat het niet slim is álles naar de cloud te brengen en vooral niet alles bij één cloudleverancier onder te brengen (78 procent).

“De monitor laat zien dat een groot deel van de organisaties nog aan het begin van hun cloud journey staat", zegt Keysers. “Tegelijk zien we een versnelling en dat is een goede zaak. Cloudtechnologie biedt organisaties de flexibiliteit en wendbaarheid die nodig zijn om in te spelen op de snelle marktontwikkelingen en klaar te zijn voor de toekomst.”

Security, compliance en wetgeving als grootste obstakel
Ondanks de voordelen die organisaties zien, zoals kostenbesparing ten opzichte van eigen datacenters en innovatieve mogelijkheden, maken verschillende obstakels de overstap moeilijk. 81 procent van de bevraagde besluitvormers ziet eisen vanuit security, compliance en wetgeving als belemmering.

Naast eisen vanuit security noemen de besluitvormers ook de volgende belemmeringen:
• Aanwezigheid van voldoende technische competenties binnen de eigen organisatie (79 procent).
• Geschiktheid van de huidige infrastructuur en applicaties om in de cloud te werken (77 procent).
• Financiële investeringen die nodig zijn naar de cloud te migreren (75 procent).

Gebrek aan capaciteit mag geen probleem zijn
Van de bevraagde besluitvormers geeft 56 procent aan dat er sprake is van een achterstand in applicaties omwille van verouderde technologie. Een vrijwel even grote groep (57 procent) zegt dat er gebrek aan interne capaciteit is om bestaande applicaties te onderhouden. Tot slot zien bijna acht op de tien (79 procent) de aanwezigheid van technische cloudexpertise binnen de eigen organisatie als belemmering om gebruik te gaan maken van de publieke cloud.

Multi-cloud als nieuwe trend
De voornaamste redenen voor organisaties om cloud te omarmen blijken erg uiteenlopend. Voorbeelden zijn de kostenbesparing ten opzichte van eigen datacenters, de innovatieve mogelijkheden en de flexibiliteit. “Met kostenreductie en innovatiesnelheid als belangrijke drivers, kiezen industriële bedrijven vaak resoluut voor één cloudleverancier. Hierdoor zijn zij gemiddeld sneller met de cloudadoptie, maar het creëert ook een zekere afhankelijkheid.”

Volgens Keysers overwegen daarom meer en meer organisaties een multi-cloud aanpak: “De financiële sector en de overheid zetten al vaker in op meerdere publieke cloudleveranciers om risico’s te spreiden en continuïteit te waarborgen. Al dan niet in combinatie met private cloud. Mijn advies is om continu te blijven evalueren wat het beste scenario is. Voor steeds meer organisaties zal het ideale scenario bestaan uit een setting waarin je onafhankelijk bent van specifieke publieke cloudleveranciers. Zodat je als organisatie zonder moeite kan switchen naar spelers die beter aansluiten bij je specifieke wensen of simpelweg om kosten te besparen.”

Company:

Ordina

Partners