28-07-2022

VMware: innovatie hapert wegens gebrekkige inzet data

Deel dit bericht

Bijna driekwart (70 procent) van de bedrijven worstelt om de waarde van hun data te ontsluiten. Dit heeft een directe invloed op hun vermogen om te innoveren, zeggen 100 C-level executives van Forbes Top 2000-bedrijven in Europa, waaronder enkele uit de Benelux.

Bijna een derde (30 procent) van de bedrijfsleiders zegt dat kostenreductie hun belangrijkste doelstelling is. Maar nu er een recessie op de loer ligt is het verstandig om data beter te benutten, omdat dit kan helpen bij innovatie op de korte en lange termijn. Verder gelooft 59 procent van de ondervraagden dat bedrijven die beslissingen nemen op basis van data marktaandeel winnen. En 58 procent is bang achter te raken op de concurrentie als ze niet beter gebruik gaan maken van hun data. Dit laat zien dat, als bedrijven niet kunnen innoveren, het lastig zal zijn om het op te kunnen nemen tegen concurrenten.

Kloof tussen innovatie en uitvoering
Als bedrijven niet in staat zijn om ideeën snel om te zetten in nieuwe producten, diensten en strategieën dan lopen ze het risico te falen. Deze kloof tussen innovatie en uitvoering, voor het eerst besproken in het rapport van Bayes Business School en VMware uit 2018, Innovating in the Exponential Economy, is groter geworden doordat bedrijven steeds meer worstelen met (hun) data.
Kijkend naar de zeven belangrijkste strategische doelstellingen van bedrijven is er, volgens de ondervraagde bedrijfsleiders, voor vier daarvan in de komende twee jaar nauwkeurige, relevante en tijdige data nodig om te helpen bij besluitvorming – van inzicht in het personeelsbestand en de productiviteit tot en met het verbeteren van de klantervaring. Tweeënvijftig procent motiveert zijn teams om innovatiever te zijn en nieuwe manieren te vinden om producten, diensten en strategieën op de markt te brengen.

“De meeste bedrijven hebben geen gebrek aan goede ideeën. Maar ondanks vooruitgang bij het uitvoeren van hun ideeën, is de kloof tussen innovatie en uitvoering blijven bestaan. Dit komt door een gebrek aan digitale capaciteiten en vaardigheden, rigide infrastructuren en verschillende beperkingen en risico’s die verband houden met datasoevereiniteit en compliance”, aldus professor Feng LI, voorzitter van Information Management aan de Bayes Business School in City, University of London. Hij schreef het voorwoord van het nieuwe Innovation-Execution-rapport van VMware, een vervolg op het originele rapport uit 2018. “De ondervraagden zeiden dat het hebben van te veel data en problemen met toegang tot de juiste data belangrijke belemmeringen zijn. Daarnaast zorgt de huidige technologische stack van veel bedrijven ervoor dat ze niet nog méér datagedreven kunnen werken, waardoor bedrijven strategische kansen mislopen.”

De belemmeringen voor datagedreven innovatiesucces
Bedrijfsleiders noemen een aantal belemmeringen wat betreft data, namelijk dat bedrijven te veel data hebben (83 procent), dat het lastig is om toegang te krijgen tot de juiste data (74 procent) en dat er technologische beperkingen zijn (60 procent). Datasoevereiniteit, waarbij opgeslagen of verzamelde data valt onder de privacywetgeving en governance structuren binnen een land, sector of bedrijf, vormt ook een grote zorgt: nationale (76 procent) en industriële (67 procent) richtlijnen vormen aanzienlijke belemmeringen om de waarde van data te realiseren.

Volgens Joe Baguley, VP & CTO EMEA bij VMware, kan innovatie niet uitgesteld worden. “Zeker niet wanneer het slechter gaat met de economie. Het zit in het DNA van een bedrijf en je hebt er tijd, de juiste cultuur, de juiste processen en de juiste technologie voor nodig om het te stimuleren en te zorgen dat het slaagt. Het is geen nice-to-have, het creëert concurrentievoordeel, zorgt ervoor dat bedrijven nieuwe werknemers kunnen aannemen en deze kunnen behouden en het creëert bovendien gedeelde waarde. Elke transformatie, of het nu gaat om grootschalige organisatorische verandering of het identificeren van manieren om kosten te verlagen en processen te optimaliseren, heeft een digitale infrastructuur nodig die geïnformeerde besluitvorming kan ondersteunen. Data doet dit. Als bedrijfsleiders hun data beter kunnen gebruiken om beslissingen te nemen en de data literacy van iedereen binnen de organisaties kunnen verbeteren, dan kunnen ze uitdagingen zoals beperkingen vanwege datasoevereiniteit overwinnen. Daarnaast zullen ze beter in staat zijn om echt zakelijk voordeel te halen uit hun investeringen in innovatie.”

De kloof tussen innovatie en uitvoering overwinnen
Bedrijven die weten dat data hun innovatievermogen belemmert en dit aan willen pakken, zouden zich moeten richten op mensen, proces en technologie om de kloof tussen ideeën en tastbare impact te overwinnen. En wanneer deze connectie is gemaakt, kunnen bedrijven niet alleen waarde uit hun data halen, maar het ook gebruiken om nog innovatiever te gaan werken: 64 procent gebruikt AI en machine learning om innovatie te stimuleren.

“De bedrijven die dit goed doen en op het juiste moment zullen hun aanwezigheid in de markt en hun marktaandeel vergroten”, zegt een Chief Medical Officer van een Zwitserse gezondheidsorganisatie, die werd geïnterviewd voor dit onderzoek. “Ze zullen een betere positie hebben, vóór hun concurrenten. Het verbeteren van de datakwaliteit en het goed beheren van data door ook de privacy van klanten niet uit het oog te verliezen verbetert de reputatie van het bedrijf en verhoogt de omzet. Als bedrijven zich bovendien houden aan alle wettelijke normen van autoriteiten, dan kunnen ze innoveren door de beschikbare data te gebruiken en een concurrentievoordeel behalen.”

Over het onderzoek
VMware gaf Coleman Parkes de opdracht om 100 niet-technische C-suite business executives te ondervragen en 12 niet-technische C-suite business executives te interviewen in het Verenigd Koninkrijk, Scandinavië, Frankrijk, Benelux, Italië, Duitsland en Spanje. Zij zijn werkzaam in Forbes Top 2000-bedrijven. Het veldwerk is tussen mei en juni 2022 afgerond.
Download het rapport hier.

Partners