28-11-2022

Atos door CIZ gekozen voor ontwikkeling nieuw zorgplatform

Deel dit bericht

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) - een zelfstandig bestuursorgaan van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport - heeft Atos Nederland geselecteerd voor het beheer en de vernieuwing van haar applicatielandschap. Beide partijen hebben hiervoor een contract met een looptijd van minimaal vijf jaar gesloten. Samen met haar partners Pega, NLX, Mulesoft en Akiet, zal Atos als hoofdaannemer een toekomstbestendige oplossing bouwen - gebaseerd op de low-code Dynamic Case Management software van Pega.

Het CIZ heeft als taak te beoordelen of cliënten in aanmerking komen voor zorg in het kader van de Wet langdurige zorg. De te bouwen oplossing - gebaseerd op de Dynamische Case Management software van Pega - richt zich op het centraal stellen van de klant. Door het gemak en de gebruikersvriendelijkheid te vergroten, geeft zij invulling aan de specifieke CIZ-processen. Deze processen zijn gebaseerd op een complexe casusbehandeling, vanuit een (dynamisch) informatie gestuurd proces, waarbij privacygevoelige informatie leidend is voor de besluitvorming. Het applicatielandschap wordt geleverd vanuit de Azure Cloud. Naast kostenvoordelen, flexibiliteit en betrouwbaarheid, biedt de Azure Cloud ook een beveiligde omgeving. Het nieuwe applicatielandschap zal naar verwachting in februari 2024 gerealiseerd zijn. De transformatie zal beperkte impact hebben op de organisatie, haar gebruikers en de continuïteit van de dienstverlening en zal gefaseerd plaatsvinden.

Atos is sinds 2012 IT-dienstverlener van het Portero-platform bij het CIZ. Met de hernieuwde keuze voor Atos gaat het CIZ een contract aan tot 2027, met een mogelijkheid tot verlenging tot 2033. Het CIZ zet met deze intensievere samenwerking een volgende stap in de digitalisering van haar landschap.

Partners