15-03-2023

Lucid Software lanceert marktplaats voor integratie met veelgebruikte applicaties

Deel dit bericht

Lucid Software, leverancier van software voor visuele samenwerking, introduceert 15 nieuwe integraties van het softwarepakket voor visuele samenwerking met bedrijfsapplicaties van vooraanstaande softwarebedrijven. Deze integraties zijn verkrijgbaar via de nieuwe online marktplaats van Lucid Software.

“We weten hoe belangrijk het is om de oplossingen voor visuele samenwerking van Lucid te kunnen koppelen aan andere veelgebruikte bedrijfsapplicaties. Teams kunnen op die manier de technologie die ze in gebruik hebben optimaal benutten voor het beheer van hun workflows”, zegt Dan Lawyer, chief product officer bij Lucid Software. “De integraties van Lucid zijn te vinden in onze nieuwe online marktplaats. De meest recente integraties vullen de mogelijkheden van ons platform aan om geografisch verspreide teams meer duidelijkheid te verschaffen en hen in staat te stellen om sneller tot resultaten te komen.”

De integraties versterken het Lucid ecosysteem voor visuele samenwerking. Dit stelt teams in staat om complexe ideeën over te brengen en voor onderlinge afstemming te zorgen tijdens elk stadium van hun workflow, van brainstormsessies tot de realisatie van ideeën. Met hun ruime aanbod van integraties stroomlijnt Lucid processen en workflows binnen de IT-omgeving van organisaties. Het legt daarmee de basis voor efficiënte en doeltreffende samenwerking binnen en tussen alle teams en afdelingen.

Voordelen van de gelanceerde integraties zijn onder meer:
Interne afstemming binnen teams: De integraties met de hieronder vermelde applicaties stellen teams in staat om documenten, designs en project gerelateerd werk in te bedden in Lucid-documenten. Ze kunnen daarmee voor onderlinge afstemming zorgen, over een single source of truth beschikken en een ‘levende’ blauwdruk binnen hun organisatie creëren.
- Figma
- Google Workspace (Google Sheets, Google Docs, Google Slides)
- Microsoft OneDrive

Duidelijkheid ten aanzien van de context en workflows: Lucidspark- en Lucidchart-documenten kunnen in de onderstaande applicaties worden ingebed zodat teamleden op de hoogte blijven van de juiste richting en laatste wijzigingen, waar ze ook maar naar projectdocumentatie verwijzen.
- Asana
- Google Workspace (Google Sheets, Google Docs, Google Slides)
- Jira Cloud
- Microsoft SharePoint
- Notion

Werk verbinden tussen projecten en teams: Door het importeren van taken uit de volgende bedrijfsapplicaties in de vorm van Lucid kaarten kunnen teams een beter overzicht krijgen van projectplanning Dit helpt hen om werk uit te voeren binnen projectworkflows.
- Airtable
- Asana
- ClickUp
- Google Sheets
- Monday.com
- Trello

Verbeterde communicatie- en vergadermogelijkheden: Lucid-documenten kunnen direct worden toegevoegd aan uitnodigingen voor vergaderingen, zodat deelnemers optimaal zijn voorbereid en de context voor alle betrokkenen duidelijk is.
- Google Calendar

Teams kunnen de oplossingen voor visuele samenwerking van Lucid koppelen aan hun favoriete bedrijfsapplicaties met de integraties die beschikbaar zijn via de marktplaats van Lucid. Ze kunnen daar naar integraties zoeken op product van Lucid, op categorie (van productiviteit tot taakbeheer) en op teamfunctionaliteit (van IT-beheer tot project management).

Partners