02-02-2024

Dynatrace brengt OpenPipeline uit

Deel dit bericht

Dynatrace kondigt OpenPipeline aan, een nieuwe core technologie die klanten voorziet van een enkele pijplijn om de invoer van data op petabyte-schaal te beheren in het Dynatrace-platform voor veilige en kosteneffectieve analyses, AI en automatisering.

Dynatrace OpenPipeline geeft bedrijfs-, ontwikkelings-, beveiligings- en operationele teams volledig inzicht in en controle over de data die ze opnemen in het Dynatrace-platform, met behoud van de context van de data en de cloud-ecosystemen waar ze vandaan komen. Bovendien evalueert het datastromen vijf tot tien keer sneller dan legacy-technologie. Dat leidt tot beter beheer en meer toegang tot de AI-gestuurde automatisering van het Dynatrace-platform zonder dat er extra tools nodig zijn.

Het creëren van een uniforme pijplijn om deze data te beheren is een uitdaging vanwege de complexiteit van moderne cloudarchitecturen. Deze complexiteit en de wildgroei aan monitoring- en analysetools binnen organisaties kan budgetten onder druk zetten. Tegelijkertijd moeten organisaties voldoen aan beveiligings- en privacystandaarden, zoals GDPR en HIPAA. Ondanks deze uitdagingen zijn organisaties op zoek naar meer datagestuurd inzicht en automatisering om betere beslissingen te nemen, de productiviteit te verbeteren en kosten te verlagen. Daarvoor hebben ze duidelijk inzicht in en controle over hun data nodig, terwijl ze de kosten moeten beheersen en de waarde van hun bestaande oplossingen voor data-analyse en automatisering moeten maximaliseren.

Features
Dynatrace OpenPipeline werkt samen met andere technologieën van het Dynatrace-platform - waaronder het Grail data lakehouse, Smartscape topology en Davis hypermodal AI - om deze uitdagingen aan te pakken. OpenPipeline biedt de volgende voordelen:
• Data-analyse op petabyte-schaal: maakt gebruik van stream-verwerkingsalgoritmen om een aanzienlijk hogere datadoorvoer op petabyte-schaal te bereiken.
• Verenigde invoer van data: hiermee kunnen teams data over waarneembaarheid, beveiliging en business events opnemen en routeren - inclusief speciale Quality of Service (QoS) - vanuit elke bron en in elk formaat, zoals Dynatrace OneAgent, Dynatrace API's en OpenTelemetry, met aanpasbare bewaartijden voor individuele use cases.
• Real-time data-analyse: teams kunnen hiermee ongestructureerde data omzetten in gestructureerde en bruikbare formaten direct als deze worden ingevoerd, bijvoorbeeld door ruwe data te transformeren in tijdreeksen of metrics en door events te maken uit logregels.
• Volledige datacontext: verrijkt en behoudt de context van heterogene data points - waaronder metrics, traces, logs, gebruikersgedrag, events, kwetsbaarheden, dreigingen, levenscyclus-events en vele andere - die de verschillende delen van het cloud-ecosysteem weerspiegelen.
• Controles voor dataprivacy en -beveiliging: geeft gebruikers de controle over welke data ze analyseren, opslaan of uitsluiten van analyses en bevat volledig aanpasbare beveiligings- en privacycontroles, zoals automatische en rolgebaseerde PII masking. Zo kunnen zij voldoen aan de specifieke behoeften en wettelijke vereisten van klanten.
• Kosteneffectief databeheer: helpt teams met het voorkomen van dubbele data-invoer en vermindert opslagbehoeften door data te transformeren naar bruikbare formaten (bijvoorbeeld van XML naar JSON). Dit zorgt ervoor dat teams overbodige velden kunnen verwijderen zonder inzicht, context of analyseflexibiliteit te verliezen.

Tags:

Data, Cloud, DevOps

Company:

Dynatrace

Partners