12-04-2024

NEN organiseert sessie over normalisatieonderwerpen van de Data Act

Deel dit bericht

NEN organiseert een oriëntatiesessie over de normalisatieonderwerpen van de Data Act op 7 mei 2024. De Data Act is in eind 2023 gepubliceerde Europese wet met eisen voor interoperabiliteit van data en cloud.

Deze eisen gaan onder andere over data delen, cloud portabiliteit en smart contracts. Tijdens de sessie op 7 mei zal worden gediscussieerd over het normalisatiewerk en worden de interesses en wensen van de deelnemers besproken. De bijeenkomst is bedoeld voor Nederlandse belanghebbenden die interesse hebben om actief deel te gaan nemen aan het normalisatiewerk.

Een actieve stakeholdergroep is van essentieel belang voor de ontwikkeling van Europese normen. NEN nodigt geïnteresseerde Nederlandse organisaties uit om een rol te spelen in dit proces; Nederlandse experts kunnen een voorzitterschap vervullen, of een projectleider of schrijver zijn van een norm. Nieuwkomers op het gebied van normalisatie zullen door NEN worden begeleid. De bijeenkomst vindt plaats bij NEN in Delft.

Europese Focusgroep van Start: Normalisatie van Data, Dataspaces, Cloud en Edge
Op 1 maart gaf de Europese focusgroep 'Data, Dataspaces, Cloud and Edge' van CEN-CENELEC het startschot voor haar activiteiten tijdens een bijeenkomst bij de Europese normalisatieorganisatie CEN-CENELEC in Brussel. Tijdens het overleg werden de scope en de taakomschrijving van de groep besproken en vastgelegd.

De Europese focusgroep zal in kaart brengen welke normen en standaarden al bestaan op het gebied van data en cloud en identificeren voor welke onderwerpen en onderdelen nog normen nodig zijn. De focusgroep zal zelf geen normen ontwikkelen.

Parallel aan deze ontwikkelingen ligt er een voorstel op tafel voor de oprichting van de Technische Commissie (TC) voor 'Data, Dataspaces, Cloud and Edge', die verantwoordelijk zal zijn voor de ontwikkeling van Europese normen. NEN zoekt Nederlandse deelnemers voor zowel de focusgroep als de Technische Commissie.

Meer informatie over de sessie: NEN

Company:

NEN

Partners