20-06-2024

Dell Technologies: Gebruik AI en GenAI zal bedrijfstakken transformeren

Deel dit bericht

Tweederde van de Nederlandse organisaties (67 procent) is ervan overtuigd dat Generatieve AI GenAI en AI in de toekomst bedrijfstakken aanzienlijk zullen transformeren. Dat blijkt uit het Dell Technologies Innovation Catalyst Research. Bij de snelgroeiende organisaties, die een hoge omzetgroei (+25 procent) hadden in 2023, denkt 88 procent dit. Bij de organisaties die minder snel groeien (1-5 procent), daalt dit cijfer naar 77 procent.

Aan het onderzoek van Dell Technologies deden 6.600 IT- en zakelijke beslissers uit 40 landen mee. In Nederland deden er 200 respondenten mee. Uit het onderzoek blijkt dat velen optimistisch zijn over AI en GenAI, maar dat de mate waarin organisaties voorbereid zijn op de snelle veranderingen erg verschilt.

Tachtig procent van de Nederlandse respondenten zegt een goede concurrentiepositie te hebben en over een solide strategie te beschikken. Tegelijkertijd is twee derde (66 procent) onzeker over hoe hun sector er de komende drie tot vijf jaar uit zal zien. Verder zegt 63 procent moeite te hebben om bij te blijven.

Dit is de top drie van uitdagingen waarmee Nederlandse organisaties worden geconfronteerd bij het stimuleren van innovatie:
1. Gebrek aan het juiste talent met de benodigde vaardigheden/competenties (30 procent).
2. Gebrek aan betrokkenheid van medewerkers – onvermogen om verandering te omarmen (28 procent).
3. Gedeelde derde plek (27 procent) voor: Verouderde en/of te complexe technologieomgeving; Overvloed aan gegevens/onvermogen om gegevens om te zetten in inzichten; Geen tijd – meer focus op de dagelijkse gang van zaken dan op innovatie.

GenAI evolueert van idee naar implementatie
Volgens de Nederlandse respondenten kan GenAI de grootste waarde leveren in de volgende gebieden:
• Productiviteitswinst (52 procent)
• Het verbeteren van klantervaringen (52 procent)
• Processen stroomlijnen door overbodige of inefficiënte taken te identificeren (51 procent)
• IT-beveiliging verbeteren (51 procent)
• Kostenbesparingen realiseren (51 procent)

Nederlandse respondenten zijn zich ook bewust van de uitdagingen die overwonnen moeten worden: 70 procent vreest dat GenAI nieuwe beveiligings- en privacykwesties zal introduceren en 64 procent vindt dat hun gegevens en intellectueel eigendom te waardevol zijn om in een GenAI-tool te plaatsen waar een derde partij toegang toe kan hebben.

Over het algemeen blijkt dat Nederlandse organisaties zich bezighouden met de praktische aspecten van GenAI naarmate ze de overgang maken van idee naar implementatie. Iets meer dan de helft (55 procent) zegt dat ze begonnen zijn met de implementatie van GenAI, wat duidt op een toenemende adoptie ervan binnen Nederlandse organisaties. Met deze groeiende adoptie groeit ook de bezorgdheid over waar de risico’s en de verantwoordelijkheid ervoor: 77 procent is het ermee eens dat de organisatie verantwoordelijk is voor AI-storingen of ongewenst gedrag, en niet de machine, de gebruiker of het publiek.

Organisaties gaan de uitdaging van het huidige dreigingslandschap aan
Cybersecurity blijft een pijnpunt voor organisaties. Deze bezorgdheid is gegrond, aangezien 86 procent van de Nederlandse respondenten zegt de afgelopen 12 maanden te zijn getroffen door een cyberaanval. In Nederland streeft 85 procent van de organisaties naar een Zero Trust-implementatiestrategie. Verder zegt 66 procent over een Incident Response Plan te beschikken om te herstellen van een cyberaanval of datalek.

Nederlandse organisaties kregen de afgelopen twaalf maanden met name te maken met phishing (35 procent), malware (20 procent) en datalekken (19 procent). Problemen met phishing zijn indicatief voor een breder probleem dat in het rapport naar voren komt, namelijk de rol die werknemers spelen in het dreigingslandschap. Zo gelooft 62 procent van de Nederlandse respondenten dat sommige werknemers de IT-beveiligingsrichtlijnen en -praktijken omzeilen omdat deze de efficiëntie en productiviteit vertragen. En 59 procent zegt dat dreigingen van binnenuit een grote zorg zijn. Dit duidt op de noodzaak om te focussen op training, aangezien werknemers de eerste verdedigingslinie vormen.

De juiste technologie-infrastructuur helpt organisaties succesvol te zijn
Het onderzoek onthult ook de cruciale rol van moderne data-infrastructuur nu technologieën zoals GenAI steeds sneller evolueren en de hoeveelheden gegevens toenemen. Investeringen in een moderne, schaalbare infrastructuur wordt door Nederlandse respondenten genoemd als nummer één verbeterpunt voor organisaties om innovatie te versnellen (45 procent). Om de uitdagingen van de implementatie van GenAI aan te pakken, geeft 57 procent van de Nederlandse IT-beslissers de voorkeur aan een on-prem of hybride model.

De mogelijkheid om gegevens binnen de organisatie te delen, is ook een belangrijk onderdeel van de innovatiepuzzel. Slechts 28 procent van de Nederlandse respondenten geeft aan momenteel in staat te zijn gegevens om te kunnen zetten in realtime inzichten ter ondersteuning van innovatie-inspanningen. Uit de reacties blijkt echter dat organisaties deze uitdaging aangaan, waarbij 76 procent zegt dat gegevens de onderscheidende factor zijn en dat het gebruik en de bescherming ervan een integraal onderdeel moeten zijn van hun GenAI-strategie. Iets meer dan een derde (34 procent) zegt ook te verwachten dat het grootste deel van hun gegevens de komende vijf jaar van de edge zal komen.

Andere Nederlandse onderzoeksresultaten zijn onder meer:
• Vaardigheden: 69 procent beweert dat er momenteel een tekort is aan talent dat nodig is voor innovatie in hun sector. Subject matter expertise, leervermogen en creativiteit/creatief denken staan bovenaan de lijst van vaardigheden en competenties om innovatie in de komende vijf jaar te stimuleren.
• Duurzaamheid: 37 procent is van mening dat "het stimuleren van ecologisch duurzame innovaties" een belangrijke innovatiedoelstelling voor 2024 is. Energie-efficiëntie staat hoog op de agenda: 77 procent experimenteert met as-a-Service-oplossingen om hun IT-omgeving efficiënter te beheren en 64 procent verplaatst AI-inferencing actief naar de edge om energiezuiniger te worden (bijvoorbeeld slimme gebouwen).
• IT als strategische partner: Op dit moment heeft 79 procent van de zakelijke beslissers redenen om IT-beslissers uit te sluiten van strategische gesprekken, maar toch rangschikken beide afdelingen een sterkere relatie als het op één na belangrijkste verbeterpunt.

Partners