11-01-2011

Platform ICT-onderwijs/bedrijfsleven opgericht

Deel dit bericht

Om tekorten op de ICT-arbeidsmarkt in de toekomst te voorkomen, wordt het strategisch samenwerkingsverband ICT-onderwijs & bedrijfsleven opgericht. Ondertekenaars van het convenant zijn het CIO Platform, ECABO, ICT-Office, de HBO-I Stichting, de Informatica Kamer, het Informatiekunde Platform Nederland en de Kenniskring ICT van de MBO Raad.

Binnen enkele jaren worden aanzienlijke tekorten op de ICT-arbeidsmarkt verwacht, zowel bij ICT-aanbieders, ICT-gebruikers als in het ICT-onderzoek. Hierdoor komt de kenniseconomie in gevaar. Meer jongeren moeten worden gestimuleerd om te kiezen voor hun toekomst met ICT, vindt het platform. Om dat te bereiken zal het imago dat jongeren, hun ouders en decanen van ICT hebben, moeten worden verbeterd. Het ICT-onderwijs werkt al jaren aan een hogere aantrekkelijkheid van de opleidingen, en het ICT-bedrijfsleven ontplooit verschillende activiteiten om jongeren te interesseren voor een toekomst met ICT. Nu wordt een volgende stap gezet met de oprichting van genoemd strategisch samenwerkingsverband. Het is voor het eerst dat een zo brede coalitie is gevormd om dit probleem aan te pakken. De samenwerking is uniek door zijn samenstelling: vrijwel de volledige vraag- en aanbodzijde van de ICT-markt, MBO-, HBO- en academische ICT-opleidingen komen bij elkaar. De doelstelling ligt bij het vergroten van de instroom en het verminderen van de uitval uit het onderwijs, het verbeteren van de doorstroom tussen ICT-opleidingen en een versterking van de aansluiting van het ICT-onderwijs op het ICT-bedrijfsleven. Partijen streven naar concrete resultaten, zoals het benaderen van schooldecanen en het identificeren en verder verspreiden van best practices in de samenwerking tussen individuele ICT-opleidingen en bedrijven. Het CIO Platform Nederland is de onafhankelijke vereniging van CIO's en IT directeuren van private en publieke organisaties in Nederland. Vijf jaar na de oprichting zijn meer dan 85 grote organisaties lid van het CIO Platform. De aangesloten bedrijven en organisaties hebben elk een omzet van meer dan 500 miljoen op jaarbasis en/of minimaal 1000 medewerkers en/of een IT budget van groter dan 25 miljoen. Kenmerk van deze vereniging van topmanagers is dat zij allemaal eindverantwoordelijk zijn voor de inzet van IT in productiebedrijven, overheidsorganen, bank- en verzekeringsbedrijven, nutsbedrijven, enz. Organisaties dus, die IT dienstverlening niet als core-business hebben maar wel afhankelijk zijn van IT. ECABO is het kenniscentrum voor de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen en verbindt beroepsonderwijs en bedrijfsleven. Ze doet dit met producten en diensten gericht op praktijkleren, competentiegericht beroepsonderwijs en examinering voor vmbo, mbo, hbo en particuliere opleiders. De HBO-I stichting is het samenwerkingsverband van ICT-opleidingen in het hoger beroepsonderwijs in Nederland. Als koepelorganisatie is het HBO-I gesprekspartner van hogescholen, bedrijven, brancheorganisaties en andere belanghebbende instanties in binnen- en buitenland. De HBO-I stichting spant zich in voor een goede positionering en juiste beeldvorming van ICT-opleidingen. Tot de speerpunten van het HBO-I behoren het uitwisselen van kennis en ervaringen en het onderhouden van relaties met het bedrijfsleven. ICT-Office is de branchevereniging van de IT-, Telecom-, Internet- en Officebedrijven in Nederland. Zij behartigt de belangen van de aangesloten organisaties richting politiek en overheid. Met een achterban die 30 miljard euro omzet en meer dan 250.000 medewerkers telt, is ICT-Office dé belangenbehartiger van de Nederlandse ICT- en Officesector. De Informatica kamer vertegenwoordigt het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek in de Informatica in Nederland. De informatica kamer organiseert de onderwijs en onderzoek visitaties en geeft advies aan de VSNU en NWO inzake ICT. Prof. Sloot (UvA) zit de kamer voor en heeft Onderzoek in zijn portefeuille, Prof. Van Steen (VU) is vice-voorzitter met Onderwijs in zijn portefeuille, daarnaast zijn in de kamer alle Universiteiten vertegenwoordigd. Het Informatiekunde Platform Nederland verenigt de universitaire opleidingen op het gebied van informatiekunde, samen goed voor een instroom van meer dan 200 studenten op bachelorniveau. De MBO Raad is de brancheorganisatie van onderwijsinstellingen in het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. Bij de MBO Raad zijn 70 onderwijsinstellingen aangesloten. De mbo-sector telt 625.000 deelnemers en 50.000 werknemers. Om de kennis en kunde van het beroepenveld optimaal te kunnen benutten maakt de MBO Raad gebruik van kenniskringen zoals de Kenniskring ICT.

Company:

ICT~Office

Partners