26-03-2010

‘Gebrek aan informatie doet veel kansen missen’

Deel dit bericht

Nederlandse organisaties laten veel kansen liggen, doordat zij geen of slechte toegang hebben tot informatie. Dat is de conclusie uit een onderzoek onder Nederlandse IT- en Business Managers dat Blauw Research deed in opdracht van Ordina.

Veel informatie is volgens de respondenten wel aanwezig is in de organisatie, maar wordt nog niet wordt benut. Maar liefst 6 op de 10 managers geeft aan dat veel kansen benut kunnen worden door beschikking te hebben over de juiste informatie. Managers varen nu vaak nog blind in hun besluiten: slechts 38% van de Nederlandse managers vindt dat de beschikbare (management)informatie te nemen besluiten goed ondersteunt. Dat informatie waardevol is, leidt volgens de respondenten geen twijfel. 44% van de wil zelfs informatie als kapitaal op de balans zetten. Welke waarde informatie vertegenwoordigt is echter lastig te bepalen: 63% weet niet wat de omvang is van de toegevoegde waarde van informatie voor hun organisatie. Het blijft lastig om juiste (management)informatie, bijvoorbeeld financiële informatie, concurrentie-informatie en verkoopinformatie, naar boven te krijgen in organisaties. 73% van de respondenten geeft aan het gevoel te hebben dat de organisatie over meer informatie beschikt dan zij gebruikt. Dit terwijl 58% toegeeft dat betere informatie de organisatie een concurrentievoordeel zal opleveren. 61% geeft daarbij aan dat het verzamelen van informatie te veel tijd kost. Het belangrijkste obstakel om de juiste informatie naar boven te krijgen is het gebrek aan organisatie. Het is onduidelijk waar welke informatie zich bevindt en wie hiervoor verantwoordelijk is. Andere redenen zijn een overkill aan irrelevante informatie (50%) of zelfs het achterhouden van informatie door andere managers uit tactische overwegingen (46%). Onderzoeksbureau Blauw Research onderzocht in opdracht van Ordina de visie van managers in Nederland op het thema Corporate Performance Management en het gebruik van (management)informatie. Het onderzoek is in het vierde kwartaal van 2009 uitgevoerd onder 220 ICT- en business managers.

Company:

Ordina

Partners