25-10-2015

KPMG lanceert beta-versie Data Science open source tool

Deel dit bericht

In discussies over big data stuiten IT-managers steevast op ronkende namen als Hadoop, Apache Storm en Spark. Dat er echter meerdere wegen zijn die naar Rome leiden en dat je dergelijke open source tools heel goed met elkaar kunt laten samenwerken, bewijst KPMG. In mei van dit jaar stelde de accountants- en adviesorganisatie de bètaversie van het eigen, op basis van open source ontwikkelde, data analytics platform kosteloos beschikbaar in het publieke domein. Dit was het ontstaan van de KPMG Analytics and Visualization Environment: KAVE.

Rob Matthijssen van Solvinity was betrokken bij het ontstaan van KAVE: “Speciaal ter gelegenheid van de Kroningsdag op 30 april 2013 werd een speciale widget voor KPMG ontwikkeld. KPMG bouwde een complexe analytics-omgeving die door Solvinity werd gehost op een schaalbaar platform, rekening houdend met de massale bezoekersaantallen. De gsm-masten van Vodafone speelden hierbij een cruciale rol. De big data engine achter deze widget werd door Solvinity gebouwd. Met behulp van deze widget kon het grote publiek op een heat map de drukte in Amsterdam op de voet volgen. Inderdaad, nice to know, maar de ondertoon was wel degelijk bloedserieus”, zo licht Matthijssen toe.

KPMG heeft zich volgens Matthijssen in betrekkelijk korte tijd ontwikkeld tot een thought leader op het terrein van big data en Solvinity geldt als een autoriteit op het gebied van het optimaliseren van infrastructuren. “Kortom: er ontstond een ideale voedingsbodem om gezamenlijk de samenleving bewust te maken van de toegevoegde waarde van big data. Crowd control bij massaevenementen als Koningsdag of SAIL Amsterdam, is een van de vele praktische toepassingen van big data. Het realtime volgen van grote mensenmassa’s is cruciaal voor autoriteiten om bij calamiteiten of panieksituaties adequaat te kunnen handelen.”
Data science zal volgens Matthijssen in bijna alle sectoren van onze maatschappij ingrijpen. Zo experimenteren de retailsector en exploitanten van stations en vliegvelden reeds met Wi-Fi tracking en location based services, waarbij winkelbezoekers eveneens op de voet worden gevolgd. Data science maakt het consumentengedrag voorspelbaarder en er kunnen onverwachte correlaties ontdekt worden die vroeger over het hoofd werden gezien.

KAVE is geschikt voor specifieke workloads en biedt naast een eenvoudige installatie van gangbare open source tools een volledig geïntegreerde omgeving waarin ondernemingen met de inzet van grotere teams op een flexibele manier applicaties kunnen ontwikkelen. Een uniforme gebruikersadministratie en beveiligingsmechanismen vormen integrale onderdelen van het platform. Met KAVE krijgen ondernemingen en overheden de mogelijkheid om meer rendement te halen uit big data. Big data is een nog relatief nieuw fenomeen met een hoog hype-gehalte. Desondanks verwacht Matthijssen dat data scientist het beroep van de toekomst wordt. Arbeidsmarktdeskundigen voorspellen een grote schaarste aan data scientists. “Vanwege het hoge ambitieniveau anticipeerde  KPMG hier reeds vroeg op en haalde een aantal specialisten binnen die eerder werkzaam waren bij CERN”, zo weet Matthijssen te vertellen.

KAVE is op basis van moderne softwareontwikkelingsprincipes ontwikkeld door een team van bij KPMG werkzame data scientists die veelal zijn opgeleid bij het beroemde natuurkundig laboratorium CERN in Genève. Het zijn genieën met een jarenlange ervaring op het gebied van het vergaren van informatie en destilleren van kennis uit grote hoeveelheden data. KAVE is voor de data scientists een fantastische speeltuin waar ze naar hartenlust kunnen ravotten.

Binnen grote Nederlandse ondernemingen groeit het besef dat veel meer waarde gehaald kan worden uit alle gegevens die zij gevraagd en ongevraagd binnen krijgen uit hun omgeving. Ruben de Wolf, practice leader Technology Advisory bij KPMG: “KPMG wil het gebruik van big data door ondernemingen naar een hoger plan tillen. Het uitgangspunt hierbij is nadrukkelijk dat organisaties zelf de regie houden over hun gegevens en de instrumenten die worden ingezet om informatie te ontsluiten en analyseren.” Solvinity op zijn beurt is blij dat KAVE op basis van open source in de markt is gezet. Hierdoor kunnen zoveel mogelijk organisaties gebruikmaken van de beste tools die smart data scientists te bieden hebben. “Voor een veilige, flexibele en betrouwbare hosting van deze KAVEs staan wij uiteraard dag en nacht klaar”, zo vat Matthijssen het ambitieniveau samen.

Partners