17-12-2015

Onderzoek Scribe Software biedt inzicht in uitdagingen op gebied van data-integratie

Deel dit bericht

Scribe Software maakt de resultaten bekend van zijn brancheonderzoek ‘Connectivity in the Enterprise: The Rise of Cloud and Its Integration Challenges’.

Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met Spiceworks en gaat in op de huidige trends op het gebied van implementatie van applicaties en de data-integratie tussen deze applicaties. Daarnaast laat het rapport de belangrijkste kansen en de uitdagingen zien van bijna driehonderd IT-managers die zich moeten aanpassen aan de snel veranderende wensen. Hierbij gaat het vooral om bedrijven die overstappen op Software-as-a-Service-applicaties (SaaS).

“De huidige realiteit is dat organisaties meer SaaS-applicaties aanschaffen. Dit betekent dat IT-professionals zich moeten voorbereiden op constante veranderingen die elkaar steeds sneller opvolgen”, zegt Keith Guttridge, onderzoeksdirecteur bij Gartner. “Connectiviteit zou vandaag nog boven aan de strategische prioriteitenlijst horen te staan. De oude vertrouwde integratiemethoden zijn niet flexibel genoeg om bij te blijven bij de huidige groei van data en cloudapplicaties.”

Uit het onderzoek blijkt dat het gebruik van cloudapplicaties in bepaalde segmenten enorm is toegenomen, met name in marketing- en salesautomatisering. In deze sectoren geeft respectievelijk 62 en 60 procent van de respondenten aan een cloudoplossing te gebruiken. Dit leidt weer tot het gebruik van steeds meer best-of-breed-applicaties. Het integreren van die cloudapplicaties is daarbij een van de belangrijkste uitdagingen, zo blijkt uit het onderzoek. Hierdoor neemt de vraag naar flexibele, nieuwe integratiemogelijkheden sterk toe. Maar liefst 61 procent van de ondervraagden geeft aan niet tevreden te zijn met zijn huidige integratie tussen diverse cloudoplossingen.

Custom programmeren
Hoewel de cloud de afgelopen jaren steeds populairder is geworden, heeft de starheid van on-premise applicaties ervoor gezorgd dat organisaties vaak werken in hybride omgevingen. Belangrijke ERP-, CRM- en BI-kernapplicaties draaien vaak nog on-premise. Door de combinatie van on-premise en cloud neemt de complexiteit, snelheid en het volume van data toe. Dit is een reden voor 59 procent van de respondenten om niet tevreden te zijn met hun mogelijkheden voor data-integratie tussen cloud- en on-premise systemen.
Het custom programmeren van API’s is nog steeds de meest populaire methode van integratie. Zo noemt 54 procent van de respondenten het als zijn primaire keus voor het in verbinding brengen van applicaties – een toename ten opzichte van de 48 procent in het 2013-onderzoek. Dit komt vooral omdat deze methode bekend is bij developers.
Echter, langetermijnkosten van deze ‘custom-coded’-integratie worden vaak onderschat, vooral bij hybride implementaties waarin cloudapplicaties – met meerdere updates per jaar – een rol spelen. Respondenten vinden de ontwikkeltijd (45 procent) en de kosten (36 procent) de belangrijkste integratie-uitdagingen. De tijd of moeite die het kost om oplossingen te updaten was van minder grote zorg.

Ondanks de populariteit van het ontwikkelen van een API, leidt ontevredenheid met cloudintegraties bij 59 procent van de respondenten ertoe dat ze kiezen voor software, connectoren en platformen van derde partijen om de processen te vereenvoudigen.

“Voor een succesvolle implementatie zullen IT-teams niet alleen hun applicaties vooraf met elkaar moeten verbinden, maar ook een flexibele integratie moeten inbouwen die samen met de applicatie kan groeien”, zegt Shawn McGowan, president en CEO van Scribe. “Zakelijke behoeften veranderen snel en daarmee groeit de waarde die een agile Integration Platform-as-a-Service (IPaaS) biedt.”

Overige conclusies uit het onderzoek
• De belangrijkste data-integratie-initiatieven zijn het migreren van data van één systeem naar een ander (42 procent), van back- naar front-office (37 procent), het integreren van data voor BI/analytics (37 procent) en het integreren van on-premise apps (35 procent).
• Grote bedrijven (meer dan 1.000 werknemers) richten zich ook op master data management en big data. Respectievelijk 32 en 22 procent van de ondervraagden noemt dit de belangrijkste data-integratie-initiatieven.
• De belangrijkste overwegingen voor organisaties bij het evalueren van data-integratieoplossingen zijn; hoe eenvoudig het systeem aan te leren is (51 procent), de eenvoud in het gebruik (47 procent), datakwaliteit (39 procent), connectiviteit (39 procent) en schaalbaarheid (38 procent).

Het onderzoek bevat ook tips over hoe IT-managers, SaaS-leveranciers en system integrators om kunnen gaan met toekomstbestendige data-integratie.
Het volledige rapport is te downloaden op: http://info.scribesoft.com/rpt_connectivity-in-the-enterprise-the-rise-of-cloud-and-its-challenges.html

Partners