04-05-2016

Branche-overschrijdende zorgen over dataprivacy en online veiligheid

Deel dit bericht

Een grote meerderheid van de middelgrote en grote financiële instellingen, overheidsorganisaties en IT-bedrijven maakt zich zorgen over een datalek of cyberaanval. Dit blijkt uit een inventarisatie naar dataprivacy en online veiligheid, gehouden onder IT-beslissers en uitgevoerd door Interxion. Interxion is Europees leverancier op het gebied van cloud- en carrier-neutrale datacenterdiensten.

Met de Privacy Verordening van de Europese Unie die op 15 december 2015 is aangenomen en het Privacy Shield waar 2 februari jl. politiek akkoord over is bereikt, zijn de regels omtrent dataprivacy behoorlijk veranderd. Om bedrijven en organisaties bij te praten over de nieuwe wet- en regelgeving, en hen voor te bereiden op hun nieuwe verantwoordelijkheden en te nemen maatregelen die hieruit voortkomen, organiseerde Interxion in samenwerking met Microsoft en NetApp onlangs een kennissessie over dataprivacy en -beveiliging. Onder de bijna tachtig geïnteresseerden die op de sessie waren afgekomen, waren directeur-eigenaren, CIO’s, IT-managers en security- en legal-specialisten van IT-dienstverleners en cloud-leveranciers, alsmede vertegenwoordigers van belangenorganisaties als NFIA en DDA.
Omdat bij bedrijven dataprivacy hoog op de agenda staat en met de in opkomst zijnde veranderingen op het gebied van dataprivacy-wetgeving en de toenemende verplaatsing van gegevens naar de cloud in het achterhoofd, heeft Interxion een inventarisatie gemaakt bij deze IT-beslissers van hun zorgen over dit onderwerp.

Datalek
Van de ondervraagde personen zegt 98 procent naar hun mening enigszins of grotendeels op de hoogte te zijn van de meest actuele dataprivacy wet- en regelgeving. De grootste uitdaging op het gebied van beveiliging ligt volgens bijna de helft van de respondenten (47 procent) bij het groeiend aantal verbonden devices (het Internet of Things) en de enorme hoeveelheid data die dit oplevert. Ook zijn de respondenten gevraagd hoe groot ze de kans inschatten dat hun organisatie in de nabije toekomst door een datalek of cyberaanval wordt getroffen. Maar liefst 69 procent acht de kans hierop groot of heel groot.

Locatiekeuze
De ondervraagden zijn verdeeld over de keuze voor de locatie van hun bedrijfs- en klantgegevens. Eén op de tien geeft aan te kiezen voor een onafhankelijk datacenter, 15 procent kiest voor een private cloud, en 18 procent voor een publieke. Het populairst is een eigen datacenter, met 28 procent van de ondervraagden. Een even grote groep maakt gebruik van een combinatie van de voorgaande opties, het zogenaamde hybride model. Het overige percentiel geeft aan niet te weten waar de gegevens van hun klanten staan. Voor de keuze van een geschikt datacenter weegt voor 65 procent van de ondervraagden mee of dit datacenter zich in Nederland bevindt.

Meer informatie: www.interxion.nl

Partners